NuiT PK's Blog – August 2011 Archive (1)

งาน ง๊าน งาน

"งาน ใครคิดว่าไม่สำคัญ ตกงานมาเท่านั้น ทำเอาฉันสั่นไปทั้งชีวี" แทบจะพร่ำเพ้อร้องเพลงกันไปเลยทีเดียวเวลามันตกงานเนี่ย มันก็ไม่ได้อะไรหรอก เพียงแค่ว่า หลักบัญชีมันจะเกิดภาวะรายได้ลด รายจ่ายเท่าเดิม หรือว่ามากขึ้นก็ไม่รู้ ยิ่งสถานการณ์แบบนี้ยิ่งแล้วใหญ่กันเลยทีเดียวข้างของเครื่องใช้ทุกสิ่งอย่างไม่ได้เอาผักปลาไปแลกกันกินได้ที่ไหน ดังที่เค้ากล่าวไว้ว่า "ล้อหมุนก็จ่ายเงิน" มันต้องเปลี่ยนเป็น อิริยาบถไหนก็มีเรื่องเสียเงินได้จริงๆ

 

ไอ้เวลาตกงานเนี่ยมันก็จะมึนๆ ชาๆ ไปสักพัก…

Continue

Added by NuiT PK on August 15, 2011 at 9:39pm — No Comments

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service