All photography Events (8)

Featured Event

January 21Saturday

February 1Wednesday

February 3Friday

February 8Wednesday

February 10Friday

February 11Saturday

  • นิทรรศการ "Solitude 2016"

    February 11, 2017 to March 11, 2017Midnice Gallery "การถ่ายภาพในงานชุดนี้เป็นงานถ่ายเริ่มต้นจากความสนใจในสถานที่, วัตถุ และ สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรา ความวุ่นวายในชีวิตประจำวันทำให้เรามองหาความเรียบง่าย ผมไม่ได้มองความสวยงามแค่เพียงสัมผัส เห็นสถานที่หรือ Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition, photography

March 3Friday

  • งาน "Art Ground #02"

    March 3, 2017 to March 5, 2017The Jam Factory Art Ground #02กลับมาแล้วงานคอมมูนิตี้อาร์ต จากศิลปะสู่การรังสรรค์สังคมร่วมกัน ‘อาร์ตนาว’ (ART NOW) กับการรวมตัวกันของ 14 ศิลปินชื่อดังระดับประเทศที่จะนำชิ้นงานศิลปะของตนเองมาเปิดขายภายในงาน รวมถึงสร้ Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition, painting, music, concert, photo, photography

March 4Saturday

Popular Event Types

View All

© 2009-2017   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service