Featured Blog Posts – September 2015 Archive (2)

แพทช์เวิร์ค คอลเลกชั่น เมื่อความงามและอรรถประโยชน์ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

ในงาน Milan Salone 2015 เป็นอีกหนึ่งปีที่คราคร่ำไปด้วยผู้คนจากหลากแวดวง รวมถึงผู้ที่สนใจงานออกแบบและตกแต่งบ้าน ขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่ๆ ในระดับนานาชาติต่างก็สร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วยการเนรมิตรเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงาน กับการนำเสนอผลงานให้ไปแทรกตัวไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งอาคารโบราณ โบสถ์ และโกดัง…

Continue

Added by Sudaporn Jiranukornsakul on September 10, 2015 at 10:59am — No Comments

The Kindness of Strangers โปรเจ็คต์ที่ว่าด้วยเรื่อง ‘มิตรภาพ’ และ ‘น้ำใจ’ จาก ‘คนแปลกหน้า’

ขอสารภาพตามตรงว่าเราไม่เคยมีชื่อ มิ้นท์ มณฑล กสานติกุล หรือแม้แต่ I roam alone อยู่ในชีวิต ทั้งๆ ที่คนอย่างน้อยครึ่งแสนได้แรงบันดาลใจในการเดินทางจากผู้หญิงคนนี้ หลังจากเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้เราอ่านหนังสือ 'มิตรภาพระหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย' ทัศนคติและตัวตนของมิ้นท์ที่ส่งผ่านอักษรแต่ละตัวก็บอกเราชัดเจนเลยว่า ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา…

Continue

Added by Sudaporn Jiranukornsakul on September 1, 2015 at 4:00pm — No Comments

Featured Monthly Archives

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service