Featured Blog Posts – September 2008 Archive (1)

ฮิตเลอร์...เคยแบ่งคนไว้ 4 ประเภทฮิตเลอร์...เผด็จการผู้น่ารังเกียจ หัวหน้าวายร้ายนาซีเยอมัน การแบ่งคนสี่ประเภทนี้เลยไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร* คนฉลาดและขยัน - พวกนี้ควรเป็นเจ้าคนนายคน

* คนฉลาดแต่ขี้เกียจ - พวกนี้ควรให้เป็นนักคิด นักวางแผน

* คนโง่และขี้เกียจ - พวกนี้พอเอาไปเป็นแรงงาน

* คนโง่แต่ขยัน - พวกนี้ควรถูกกันออกจากสังคม เพราะมักสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมสำหรับผม...ขึ้นอยู่กับว่าฉลาดหรือโง่ ขยันหรือขี้เกียจในเรื่องไหน… Continue

Added by Ace Thanaboon on September 5, 2008 at 5:00pm — 9 Comments

Featured Monthly Archives

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service