นิทรรศการภาพถ่ายพลาตินัม “แลรูปสู่นิพพาน: วิถีพุทธแห่งหลวงพระบาง” (Nirvanic Icons: Sacred Luang Prabang)

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายพลาตินัม “แลรูปสู่นิพพาน: วิถีพุทธแห่งหลวงพระบาง” (Nirvanic Icons: Sacred Luang Prabang)

Time: November 25, 2010 at 5:30pm to January 16, 2011 at 8pm
Event Type: art, exhibition, photography
Organized By: Serindia Gallery
Latest Activity: Jan 9, 2011

Back to Event Details

Guest Lists

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service