Featured Events

Upcoming Events (65)

February 9Friday

  • นิทรรศการ "The Secret of Skin"

    February 9, 2018 to April 30, 2018MOST Gallery (*) For English please scroll down ไม่ว่าเพราะอะไร ก่อให้เกิดการเริ่มต้นของการถ่ายภาพนู้ด แต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญไปมากกว่า เราต้องการใช้ภาพนู้ดสื่อสารอะไร พอกล่าวถึงภาพเปลือย คำถามของคนส่วนใหญ่ก็จะม Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition

February 22Thursday

  • นิทรรศการ "HUA TA KHE"

    February 22, 2018 to April 30, 2018Artery Gallery Bangkok "หัวตะเข้" ชื่อที่อาจไม่ค่อยคุ้นหูของคนทั่วไป แต่ถ้าพูดถึงคนที่อยู่ในแวดวงศิลปะน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการศิลปะทั่งรุ่นเล็ Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition

March 3Saturday

March 6Tuesday

March 8Thursday

March 10Saturday

March 17Saturday

March 20Tuesday

RSS

Popular Event Types

View All

© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service