นิทรรศการศิลปะ "ในสองทัศนะ" (In Two Perspective)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ในสองทัศนะ" (In Two Perspective)

Time: January 5, 2011 to January 16, 2011
Location: Jam Juree Art Gallery
Street: ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4 จุฬา
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Event Type: sculpture, art, exhibition
Latest Activity: Jan 5, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ ในสองทัศนะ (In Two Perspective)
ศิลปิน ธนดล ดีรุจิเจริญ (Tanadol Derujijaroen)
นเรนฤทธิ์ กุลทอง (Narenrit Kulthong)
ระยะเวลาที่จัดแสดง 27 ธันวาคม 2553 – 16 มกราคม 2554
พิธีเปิดนิทรรศการ 6 มกราคม 2554 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4

แนวความคิด

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดรูปทรงที่ผ่านการเรียบเรียงทำนองจากการกลั่นกรองรูปที่ให้ความสำคัญในการเป็นผู้หญิง ในมิติแห่งอุดมคติส่วนบุคคล ออกมาเป็นผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์ หากมองคุณลักษณะทางกายภาพแล้ว ผู้หญิงเต็มไปด้วยความอ่อนหวาน นุ่มนวล อุดมไปด้วยเสน่ห์ มีอารมณ์เรียนรู้และรับรู้ที่เต็มไปด้วยเหตุผลและไร้เหตุ ไร้ผลในมุมมองที่ซับซ้อนแตกต่างกันไป สามารถถ่ายทอดและสื่ออารมณ์ได้ทั้งความอ่อนโยนและแข็งแกร่งดั่งหินผา เป็นดังแม่แห่งมารดาผู้ใหห้กำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ เป็นผู้กุมอำนาจอันทรงพลังดังห้วงมหาสมุทรที่มีระดับน้ำขึ้นน้ำลง อันกำเนิดโดยวงโคจรของพระจันทร์รอบโลก เป็นดังความประณีตละเอียดอ่อนกับผัสสะแห่งมวลมนุษยชาติ เป็นแม่ของลูกเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารและหลายมิติที่เป็นคุณค่าแห่งเพศมารดานี้
ธนดล ดีรุจิเจริญ

กลั่นความคิดอยากที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกความอ่อนโยนในตัวผู้หญิง จึงเลือกนำเสนอความงามและบางแง่มุมในตัวผู้หญิงที่คนมักมองข้ามและไม่ได้สัมผัสถึง เปรียบเทียบกับดอกกระดังงา ที่มีความงามและความหอมที่ลุ่มลึกแต่ต้องตั้งใจที่จะสัมผัส เลยต้องการสะท้อนให้คนเห็นถึงความงามของผู้หญิงที่มีมากกว่าแค่การมองภาพที่ฉาบฉวยเพียงแค่ภายนอก อย่ามองข้ามความสวยงามของตัวเองเห็นสิ่งของวัตถุมีค่าสำคัญกว่า จนทำให้ลืมแนวทางในการดำเนินชีวิตของตัวเอง

นเรนฤทธิ์ กุลทอง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "ในสองทัศนะ" (In Two Perspective) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service