Creative Contests Thailand Discussions (1,361)

← Back to Creative Contests Thailand
Featured Discussions

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับ หัวข้อ "เปลี่ยนขยะ...เป็นอนาคต" (15/07/2560)

แนวความคิด Gift for Sharing: เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต ทุกๆ ปีตัวเลขปริมาณขยะเพิ่มรุนแรงขึ้น จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยปี 2559 ประเทศไทยมีปริมา…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NETLatest Reply

iCARE Awards 2016 "เสกไอเดียเปลี่ยนโลก" (30/11/2016)

iCARE Awards 2016 : เสกไอเดียเปลี่ยนโลก ก้าวสู่ปีที่ 5 กับโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมจากองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC บร…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NETLatest Reply

ประกวดสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยว และโปรโมทชุมชนสีเขียว "Green Rangers" (17/04/2015)

ประกวดสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยว และโปรโมทชุมชนสีเขียว คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าประกวดต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด เพศ วัย การ…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NETLatest Reply

Discussions Replies Latest Activity

ประกวดภาพถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนวีโก หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” (31/08/2562)

วีโก สมาร์ทโฟน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ด้วย สมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ ภายใต้หัวข้อ “Lif…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Aug 12

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม “ของขวัญจากพ่อ" (Gifts from dad) ปีที่ 3 (05/09/2562)

วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด 1.เราตั้งใจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Aug 12

ประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562 หัวข้อ "ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา" (15/10/2562)

"โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562"  . เปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2562 ชิงโล่เกียรติยศจากท่านองคนมนตรี พร้อมชิงเงินรา…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Aug 12

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร" (14/08/2562)

เนื่องในโอกาสวันแม่ สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา มอบ gift voucher โครงการ Nice 2 meet me "สแกนตัวตนค้นหาอัจฉริยะในตัวเอง" ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมวั…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Aug 4

ประกวดวาดภาพสด “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” (27/08/2562)

ประกวดวาดภาพสด  โครงการ OPEN HOUSE PSG 2019  หัวข้อ : “ แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์ ” คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิล…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Aug 4

ประกวด “หัตถกรรมผ่านเลนส์” (12/08/2562)

มาร่วมแบ่งปันภาพถ่ายงานหัตถกรรม ที่เล่าเรื่องราวสะท้อนความงดงามของงานหัตถศิลป์ในพื้นที่ชุมชน หลักเกณฑ์การประกวด “หัตถกรรมผ่านเลนส์” ศูนย์ส่…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Jul 23

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สุดๆ...สมุทรสาคร” (15/09/2562)

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สุดๆ...สมุทรสาคร”  หมดเขต 15 กันยายนนี้ !!!! ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Jul 23

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท" (30/08/2562)

โครงการ ไทยดี มีมารยาท กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Jul 15

ประกวดตั้งชื่อ และออกแบบตราสินค้า “รองเท้าผ้าใบแฟชั่น” (20/07/2562)

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด -  อาชีวะศึกษา นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี / บุคคลทั่วไป -  ไม่จำกัดจานวนในการส่งผลงาน 2. หลักเกณฑ์…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Jul 15

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก” (19/07/2562)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม…

Started by NEWS PORTFOLIOS*NET

0 Jul 7

RSS

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service