ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก" (23/04/2563)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถและมีใจรักในด้านภาษา มาพัฒนาและสร้างสรรค์โลกใบนี้ไปด้วยกัน ผ่านการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก" ในโจทย์ที่ว่า เราจะนำทักษะด้านภาษาที่เราถนัดหรือสนใจมาทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ มหาวิทยาลัย เดี่ยวหรือทีมไม่เกิน5คน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษาของผู้ร่วมทีมทุกคน

 กติกา การแข่งขัน
· ผู้แข่งขันจะต้องนำเสนอคลิป ภายใต้หัวข้อ “ภาษาสร้างโลก” โดยสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศใดก็ได้ พร้อมทำคำบรรยายภาษาไทย (หากไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ให้ทำคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
· ระยะเวลาความยาวของคลิป ความยาวคลิปไม่เกิน 4 นาที ต่อคนหรือทีม
· รูปแบบคลิป .mp4
วิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกว

 ลงทะเบียน
รอคอนเฟิร์มจากทีมงานและที่ปรึกษา
อัพโหลดคลิปวิดีโอ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดของคลิปวิดีโอ
อัพโหลดผ่าน GoogleDrive ของตนเองเปิดเป็นสาธารณะ คัดลอกลิ้งค์วิดีโอ
ส่งมาที่ i.generationnetwork@gmail.com พร้อมระบุชื่อทีมและชื่อเรื่องของผลงาน

 การให้คะแนน
· Pupular Vote
ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน 2563 ทางทีมงานจะอัพโหลดคลิปวิดีโอลงเพจ iGEN Project และคลิปที่มียอด Like & Share รวมกันสูงสุดจะได้รางวัลไป

· รางวัลชนะเลิศ
ตัดสินจากเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษา โดยแบ่งเป็น ความคิดสร้างสรรค์ 20% เนื้อหา 20% เทคนิคการเล่าเรื่อง 20% การใช้ภาษาและดนตรี 20% คุณภาพในการผลิต 20%

 เงื่อนไข
· ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท
· ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดสามารถส่งเป็นแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้ โดยจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
· ผู้ที่ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปวีดีโอนั้นๆ ด้วยตัวเองหรือพร้อมกับทีมงาน ห้ามนำคลิปวีดีโอของผู้อื่นมาส่ง
· คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใดและต้องเป็นคลิปวิดีดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใดๆ
· กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคลต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
· ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของiGEN ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
· ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
· ผลการตัดสินของคณะกรรมการและทีมที่ปรึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด

 การรับสมัครและส่งผลงาน
· วันเปิดรับผลงาน/วัดปิดรับผลงาน 14 มีนาคม 2563 – 23 เมษายน 2563
· ประกาศผล 1 พฤษภาคม 2563 ทางเพจ iGEN Project
· สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง ลิ้งค์ google form :https://forms.gle/nxQjYh4UawsTgBT58
· สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา 1 ชุด

 อัพโหลดผลงาน
· ส่งผลงานประกวดมาที่อีเมลล์ i.generationnetwork@gmail.com
· โดยให้อัพโหลดคลิปผลงานผ่าน GoogleDrive ของตนเองเปิดเป็นสาธารณะ คัดลอกลิ้งค์วิดีโอ พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในอีเมลล์
· หัวข้ออีเมล์โปรดระบุดังนี้ : หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน

 รางวัลการแข่งขัน
· รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
· รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
· รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
· รางวัลpopular Vote 1,500
· ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ของที่ระลึกจากทีมงาน

 ติดต่อสอบถาม
https://www.facebook.com/IGENteam/
พี่อุ๋ม โทร 0816771367
พี่เพชร โทร 0841428661

Views: 29

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service