ประกวดวาดภาพระบายสี "Summer + Colors + Friends" (10/04/2563)

ประกวดวาดภาพระบายสีตามแนวคิด Summer + Colors + Friends (ต้องมีครบทั้ง 3 แนวคิด)
ในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากโมนามิในการวาดภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพและบรรยายแนวคิด
.
ชิงเงินรางวัลและ Gift Set ของรางวัลกว่า 66,000 บาท เปิดรับผลงาน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 (เวลา 23:59 น.)
.
1.การคัดเลือกรอบแรก
ประกาศผลรอบแรกภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยจะคัดเหลือ 20 คนที่ผ่านเข้ารอบ แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ต้องส่งภาพจริงเข้ามาที่ บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563
.
2.การคัดเลือกรอบสุดท้าย
ผลงานจาก 20 คนที่ผ่านเข้ารอบจะถูกคัดเลือกเหลือผู้ชนะเพียง 6 คนโดยจะประกาศผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
.
 รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท + Color Twin brush ชุด Complete set
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set
4. รางวัลชมเชย Color Twin brush ชุด Complete set
.
 รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท + Color Twin brush ชุด Complete set
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท+ Color Twin brush ชุด Complete set
4. รางวัลชมเชย Color Twin brush ชุด Complete set
.
รวมทั้งหมด 6 รางวัลและ 14 คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายรับรางวัลชมเชยจากโมนาม
.
 การส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ที่ ลิงก์ : http://bit.ly/2VXh9im
.
และสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 20 คนให้ส่งผลงานมาที่ :
บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่ายการตลาด)
สำนักงานใหญ่ : 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563
.
 กติกา
- ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
- วาดภาพตามแนวคิด “Summer + Colors + Friends” ในแบบของคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากโมนามิในการวาดภาพ
- ขนาดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมต้องมีขนาดเอสี่ หรือ 21x30 cm
- ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
- เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้นหากมีการอ้างอิงต้นแบบในการวาดต้องมีความแตกต่างมากกว่า 80% ขึ้นไป
- อัปโหลดผลงานทั้งหมด 2 ชิ้น
1. ภาพระหว่างสร้างสรรค์ผลงานโดยถ่ายให้เห็นปากกาโมนามิ
2. ภาพที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
- ห้ามเป็นผลงานที่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน
- สิทธิ์ในการตัดสินเป็นของกรรมการโดยเด็ดขาด
- ผลงานทุกชิ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางโมนามิ
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/monami.thailand

Views: 98

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service