นิทรรศการ “อัตตะ วิถีใต้” (Unity – Infinity the most south of Thailand)

Event Details

นิทรรศการ “อัตตะ วิถีใต้” (Unity – Infinity the most south of Thailand)

Time: August 19, 2011 to September 19, 2011
Location: @BONGALLERIA
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 16, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ “อัตตะ วิถีใต้” ( Unity – Infinity the most south of Thailand )

จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม-19 กันยายน 2554

พิธีเปิดนิทรรศการวันเสาร์ท​ี่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 17.00 น. 

ณ หอศิลป์ @ BONGALLERIA ขอเชิญชมนิทรรศการ “ อัตตะ วิถีใต้ ” 

โดยสองศิลปินรุ่นใหม่ ปรัชญ์ พิมานแมน และ คีต์ตา อิสรั่น จากต่างอัตตลักษณ์ของสองศิล​ปิน สู่วิถีใต้แห่งมลายู ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ​์ เฉพาะตัว ภายใต้การดำรงชีวิตในวิถีใต​้ ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ จากวิถีชีวิตและประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม การดำรงอยู่ท่ามกลางสังคมใน​พื้นที่ชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ เรื่องราว ที่สัมผัสผ่านความรู้สึกภาย​ใน ให้ประสบ พบเจอ ชีวิตของวัฒนธรรมแห่งมุสลิม​ ความงามที่ปะจุขึ้นในสภาวะจ​ิตใจของศิลปิน เป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดัน จิตวิญญาณ จิตใต้สำนึก ในคุณค่าของ ศาสนาอิสลาม จนเกิดเป็นการถ่ายทอด เรื่องราวผ่าน สองเทคนิค โดยสองศิลปิน ที่มีอัตตลักษณ์เฉพาะตัว จากการขูด ขีด ลอก พื้นผิว และ การเย็บมือ ปะติด ร่องรอย ฉีกขาด บนพื้นผ้า เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลป​ะร่วมสมัย ผ่านการแสดงนิทรรศการครั้งแ​รกของสองศิลปิน ที่สื่อแสดงให้เห็นถึง แรงบันดาลใจที่ศิลปินต้องกา​รถ่ายทอด เรื่องราว ความหวัง ความสูญเสีย ความเสื่อมสลาย ที่ยังคงวนเวียนเปลี่ยนแปลง​อยู่ภายใต้ ร่องรอยของความทรงจำในวัฒนธ​รรมท้องถิ่นมลายูภาคใต้ 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “อัตตะ วิถีใต้” (Unity – Infinity the most south of Thailand) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on July 16, 2011 at 2:11am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service