นิทรรศการศิลปะ “สำนึก..ชาติพันธุ์” (The Race)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “สำนึก..ชาติพันธุ์” (The Race)

Time: January 26, 2012 to March 3, 2012
Location: HOF Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/prof…
Phone: 081 915 9150, 089 926 2196
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 12, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

A+789 Art Society ชุมชนศิลปะแห่งใหม่ภายใต้การกำกับดูแลโดยศูนย์ศิลปะฮอฟอาร์ท กำหนดจัดงานนิทรรศการศิลปะ “สำนึก..ชาติพันธุ์” (The Race) โดย 4 ศิลปินรุ่นใหม่ วิรัตน์ รุ่งพยัคฆ์ ภูริทัต แดงงาม วิชิต นงนวล และสัญชัย คงกล่อม ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-3 มี.ค. 2555 โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับ เรื่องราวของมนุษย์หลากชาติพันธุ์ สัตว์สังคมที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอด ภายใต้ผลกระทบจากสังคม, สิ่งแวดล้อม. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีนิยม ซึ่งผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเขา ท่ามกลางบริบทที่แตกต่างกันไปในโลกปัจจุบัน

นิทรรศการครั้งนี้ จะจัดงานเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
นิทรรศการศิลปะ “สำนึก..ชาติพันธุ์” เปิดให้ชมทุกวัน (หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) ณ ห้องแสดงงาน A+789 ชั้น B1 อาคารสีลมแกลเลอเรีย ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-3 มี.ค. 2555 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร 081915 9150, 089 926 2196
Website: www.facebook.com/hof art thailand
Email: hofcommunity@gmail.com, hofartinfo@gmail.com

 

26th January – 3rd March 2012
“The Race” art exhibition by 4 upcoming artists

A+789 Art Society, a brand-new art community under the supervision of HOF Art, is holding an art exhibition “The Race” from 26th January – 3rd March 2012. The exhibition will feature the works of 4 new up-coming artists, including Virat Rungpayak Puritat Dangngam Vichit Nongnual and Sunchai Kongklom, whose works were inspired by the concept of human race, which survives and thrives through the ever changing societies, surroundings, cultures, traditions, and way of lives.

This exhibition’s official ceremony will take place at 6pm on Thursday, 26thJanuary 2012, with Professor Panya Vijintanasarn as the honoured president of the ceremony.

“The Race” art exhibition will be open for public viewing everyday, from 10am – 6:30pm (except Sunday and public holiday) 26th January – 3rd March 2012, at A+789, B floor, Silom Galleria.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “สำนึก..ชาติพันธุ์” (The Race) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on January 12, 2012 at 6:10pm

สำนึก...ชาติพันธุ์ 

มนุษย์..เป็นสัตว์สองเท้า 
เป็นชาติพันธุ์ที่มีพัฒนาการเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์สังคมใดๆในโลก 
มีสมองที่ฉลาดที่สุด สามารถพัฒนาเผ่าพันธุ์ของตนเองกระจายเต็มพื้นที่ไปทั่วโลก

นอกเหนือจากความอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยังรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน และปรับตัวไปพร้อมกับพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น มีศาสนา มีสังคม มีวัฒนธรรม ประเพณีนิยม มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ มีรสนิยมเป็นของตนเองหรือเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่สุดยอด หาไม่ได้จากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ ในโลกนี้ ฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นผู้ครองโลกนี้แต่เพียงผู้เดียว
และหากเมื่อกล่าวถึงพัฒนาการในแวดวงของศิลปะ ก็มีศิลปินที่ทำผลงานเกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงหลายกลุ่มหลายคน ศิลปินเหล่านั้นล้วนได้แรงบันดาลใจจาก มนุษย์ด้วยกัน เช่นแรงบันดาลใจที่มาจาก ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกาย ความเชื่อ ดนตรี แฟชั่น ความดี ความงาม ความรู้สึกจากข้างใน หรือ กระทั่งความขัดแย้ง
สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบความรู้สึกกับศิลปินทั้งโดยตรง หรือทางอ้อมก็แล้วแต่ ซึ่งก็ได้เกิดเป็นผลงาน ชุด สำนึก..ชาติพันธุ์ ขึ้น
ข้าพเจ้าในฐานะผู้กำกับดูแลการจัดนิทรรศการศิลปะของชุมชนศิลปะ A+789 จึงได้รวบรวมผลงานศิลปิน 4 ท่าน ที่ทำงานเกี่ยวกับ “มนุษย์” นำมาจัดแสดงคือ 
1. วิรัตน์ รุ่งพยัคฆ์ ศิลปินจาก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
2. ภูริทัต แดงงาม ศิลปินจาก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
3. วิชิต นงนวล ศิลปินจาก คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
4. สัญชัย คงกล่อม ศิลปินจาก คณะวิจิตรศิลป์ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
และใช้ชื่อชุดผลงานนิทรรศการครั้งนี้ว่า สำนึก...ชาติพันธุ์ เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้มนุษย์ด้วยกันได้มองเห็น ด้วยการนำความเป็นมนุษย์ในตัวเอง มามองและคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งเช่นผู้มีปัญญา เพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ตลอดไ

จารุวัชร วงศ์คำจันทร์ / A+789 Art Director

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service