นิทรรศการ "THE IMAGE OF THE BUDDHA"

Event Details

นิทรรศการ "THE IMAGE OF THE BUDDHA"

Time: November 14, 2019 to January 12, 2020
Location: Serindia Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 02 238 6410
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 11, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ : THE IMAGE OF THE BUDDHA
ศิลปิน : รชต ศิริยกุล
14 พฤศจิกายน 2562 - 12 มกราคม 2563

ประมาณ 40 ปีที่แล้ว (2521) มีการจัดพิมพ์หนังสือวิชาการชื่อ The Image of the Buddha ขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักพิมพ์เซรินเดีย สำนักพิมพ์โคดันชะ (Kodansha) และองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความวิชาการกว่า 400 หน้า เกี่ยวกับต้นกำเนิดภาพเหมือนของพระพุทธเจ้า จากผู้เชี่ยวชาญ 8 คน พร้อมภาพประกอบมากกว่า 350 ภาพ ตั้งแต่ก่อนสมัยก่อนคันธาระจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร. เดวิด สเนลโกรฟ (2463-2559) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพุทธศาสนาเป็นบรรณาธิการ

หนังสือ The Image of the Buddha เป็นหนังสือเล่มแรกที่กล่าวถึงการศึกษาวิวัฒนาการรูปเหมือนและภาพเหมือนของพระพุทธเจ้า (งานปฏิมากรรมและจิตรกรรม) อย่างมีนัยยะสำคัญจนจุดประกายให้เกิดงานวิจัย และการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาอีกหลายทศวรรษจนถึงปัจจุบัน

เมื่อสำนักพิมพ์เซรินเดียได้จัดตั้ง เซรินเดีย แกลเลอรี่ ขึ้นในกรุงเทพเมื่อปีพ.ศ.2552 (ค.ศ. 2009) ตลอดมาได้จัดนิทรรศการศิลปะหลากหลายรูปแบบ ที่สะท้อนถึงความงามการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมที่แตกต่าง อันเป็นแนวคิดเดียวกับการจัดทำหนังสือของสำนักพิมพ์... “เซรินเดีย หมายถึง เส้นทางสายไหม อันเป็นดินแดนแห่งรุ่มรวย หลากหลายทั้งวัฒนธรรม ศาสนา และศิลปะ”

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2562 นี้ ถือเป็นวาระพิเศษครบรอบ 10 ปี ของเซรินเดียแกลเลอรี่ จึงได้จัดงานนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ รชต ศิริยกุล ในชื่อเดียวกับหนังสือ “The Image of the Buddha” ตลอดสองเดือนเต็ม ตั้งแต่กลางพฤศจิกายนปี 2562 จนถึงกลางมกราคม ปี 2563

นิทรรศการ “The Image of the Buddha” ผลงานทั้งหมดแม้จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้า หรือ พุทธประวัติ ก็เป็นเพียงเนื้อหาที่ศิลปินนำมาขบคิด หยิบยืมใช้เป็นวัตดุดิบในการสร้างสรรค์ จินตนาการโลกใหม่บนผืนผ้าอย่างน่าดู ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสีน้ำมันแบบยุคเรอเนซองส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเขียนแบบสกุลช่างเวนิช ประเทศอิตาลี ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ด้วยความหลงใหลที่ รชตกล่าวว่า รูปแบบจิตรกรรมคลาสสิกของยุโรปนั้นจับใจตั้งแต่เริ่มรู้จัก จนกระทั่งจบการการศึกษาศิลปะจาก Nanyang University Singapore เขาจึงมุ่งฝึกฝนทักษะ ความรู้และทุ่มเทสร้างสรรค์งานจิตรกรรมแนวทางนี้ และได้ศึกษาอย่างจริงจังกับออด เนดรัม Odd Nerdrum จิตรกรเอกของประเทศนอร์เวย์
ผลงานชุดนี้นับเป็นงานนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของรชต นอกจากกล้านำเสนอทักษะและเทคนิคที่ทำได้ยาก ยังอาจหาญก้าวข้ามเส้นแบ่งทางความคิด ความเชื่อ สิ่งที่เคยรับรู้และสิ่งที่ควรจะเป็นตามขนบของสังคม
...นำเสนอโลกของเจ้าชายสิทธัตถะ หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแบบเฉพาะตน
... เนื้อหาเดิม กับเทคนิคโบราณ และการสร้างสรรค์ใหม่ ทั้งหมดเป็นส่วนผสมที่ได้รับการปรุงอย่างละเมียด สร้างสุนทรียรสเฉพาะที่หาดูได้ยาก และยังทำให้มิติของงานจิตรกรรมร่วมสมัยไทยเปิดกว้างขึ้น

โลกในภาพสีน้ำมันที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าและบริบทรอบตัวของพระองค์จากปลายพู่กันของศิลปินรุ่นใหม่อย่างรัชตะ ศิริยกุล จึงมีรสของความงามในแบบที่ต้องมาสัมผัสด้วยตาตนเอง
เซรินเดีย แกเลอรี่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดนิทรรศการ “The Image of the Buddha” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 18:00-21:00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "THE IMAGE OF THE BUDDHA" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service