นิทรรศการ "Overlapping"

Event Details

นิทรรศการ "Overlapping"

Time: November 12, 2019 to December 15, 2019
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 1, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

OVERLAPPING
โดย ยุทธ พฤฒาสัจธรรม
12 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2562
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ Overlapping โดย ยุทธ พฤฒาสัจธรรม นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของเมืองใหญ่ที่กำลังขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ สิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมมากมายจึงรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเคยมีต้นไม้เติบโตอยู่ ความงามของต้นไม้ที่ถูกตัดโค่น จึงแปรเปลี่ยนสู่ความงามของสถาปัตยกรรมที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ และกลายเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเมืองใหญ่กับพื้นที่สีเขียว

OVERLAPPING
By Yutt Puektasajatum
November 12 - December 15, 2019
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

Overlapping by Yutt Puektasajatum presents etching and woodcut prints with the idea of overlapping space between the metropolis and the greenery. While the city is expanding, the man-made structures are invading the area the nature is growing. Fallen trees have been transformed into the concrete jungle humans are living in.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Overlapping" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on December 1, 2019 at 7:26pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service