นิทรรศหาร หอศิลป์จิตรกรรม ณ วินมอเตอร์ไซค์ (The FineArt Museum at Motorcycle Station)

Event Details

นิทรรศหาร หอศิลป์จิตรกรรม ณ วินมอเตอร์ไซค์ (The FineArt Museum at Motorcycle Station)

Time: November 26, 2010 to January 19, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th/exhibit…
Phone: 02-214-6630
Event Type: art, exhibition
Organized By: Bangkok Art and Culture Centre
Latest Activity: Jan 10, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ณ บริเวณวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างข้างหอศิลปฯ

โดย กลุ่มศิลปินในนาม ชั่ว คราว
ภัณฑารักษ์: สรศักดิ์ แซ่โง้ว พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง

ศิลปิน: ตะวัน วัตุยา ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ สมโภชน์ แซ่อั่ง มิตร ใจอินทร์ เก็ตโซ่ พงศ์รักธรรมเก็ตโซ่ พงศ์รักธรรม อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ยุรี เกนสาคู บริษัทย้อนแยงสุนทรียะและสหาย

แนวความคิด
พื้นที่ทางศิลปะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีวิวัฒนาการมาอย่างหลากหลาย ในอดีตพื้นที่ทางศิลปะถูกสร้างขึ้นมาจากขอบเขตทางศาสนาที่ศิลปะได้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งกับวิถีชีวิต แต่ต่อมาจากการจัดการที่ยึดถือตามแบบตะวันตก พื้นที่ทางศิลปะเริ่มมีขอบเขตและที่ทางเป็นของตัวเองเป็นเอกเทศจากสังคมในวงกว้าง สถานที่ที่สามารถจัดแสดงนิทรรศการตามที่ต่างๆ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างสูงต่อวงการศิลปะ แต่ในขณะเดียวกันทำให้การรับรู้ถึงศิลปะ เป็นเอกเทศจากผู้คนกลุ่มอื่นในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โครงการ หอศิลป์บริการ หยิบยกประเด็นในการสร้างพื้นที่ทางศิลปะที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตอันหลากหลายของผู้คนในสังคมปัจจุบัน โดยจุดประสงค์เพื่อให้ศิลปะสามารถแทรกซึมสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต แผนการดำเนินงานครั้งแรกของหอศิลป์บริการนี้คือ หอศิลป์จิตรกรรม ณ วินมอเตอร์ไซด์ โดยนำเสนอผลงานศิลปะจากศิลปิน 9 คน ด้านหลังเสื้อวินมอเตอร์รับจ้าง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศหาร หอศิลป์จิตรกรรม ณ วินมอเตอร์ไซค์ (The FineArt Museum at Motorcycle Station) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service