นิทรรศการ "THE CHEMISTRY"

Event Details

นิทรรศการ "THE CHEMISTRY"

Time: November 8, 2013 to November 22, 2013
Location: Chulalongkorn University Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.chula.ac.th
Phone: 02 218 3645, 02 218 3634
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Nov 8, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการแสดงศิลปะของนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดแสดง วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2556

ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


THE CHEMISTRY: Art Exhibition of First-year students

from Department of Visual Arts,

Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University


Date: 8-22th November 2013

Opening ceremony on 8th November 2013 at 18:00 hrs.

Location: Chulalongkorn University Museum (1fl.)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "THE CHEMISTRY" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service