นิทรรศการ "ต้นฉบับ" Thaillustrator #1

Event Details

นิทรรศการ "ต้นฉบับ" Thaillustrator #1

Time: March 20, 2011 from 10am to 10pm
Location: Banana Family Park
Street: บ้านอารีย์ ขึ้น BTS ลงสถานีอารีย์
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://thaillustrator.com/eve…
Event Type: design, illustration, exhibition
Organized By: Thaillustrator
Latest Activity: Mar 20, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


ความเป็นมาของกิจกรรม

ปัจจุบัน ผลงานศิลปะสาขาการ์ตูน หรือภาพประกอบหนังสือ ได้รับความนิยมจากสังคมไทย ทั้งในแง่ของการศึกษา การประกอบอาชีพ และให้คุณประโยชน์ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ รวมถึงเป็นสื่อซึ่งบ่มเพาะความรู้เชิงวัฒนธรรมที่ใกล้ตัวเยาวชน และผู้สนใจเป็นอย่างมาก แต่ในอดีต ผู้ซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังกระบวนการผลิต กลับมีพื้นที่ทางสังคมเพื่อแสดงตัว หรือเผยแผ่ข้อมูลการทำงาน ให้แก่ผู้ที่สนใจอยู่ในวงที่จำกัด ทางกลุ่มผู้จัดงานเห็นว่า การจัดนิทรรศการนี้ จะได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะแขนงดังกล่าว รวมถึงจะได้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคมให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานในสื่อแขนงนี้ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ นำไปพัฒนาผลงานของตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมยิ่งๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

นักวาดฯ เผยแพร่ผลงานของตัวเอง
ได้ทำความรู้จักกันระหว่างนักวาดฯ และกลุ่มผู้ติดตามชมผลงาน
มีพื้นที่โปรโมทผลงานใหม่ ๆ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน และกลุ่มผู้สนใจ
รวบรวมนักวาดให้เป็นกลุ่ม ง่ายต่อการค้นหา
ผู้ร่วมกิจกรรม

นักวาด 50 คน*
สำนักพิมพ์ 8-10 สำนักพิมพ์
ผู้สนใจ ประมาณ 500 คน
สื่อมวลชนจากสื่อต่างๆ
กิจกรรม

นิทรรศการต้นฉบับ & นิทรรศการภาพวาดบนเฟรมผ้าใบ
ตลาดหนังสือทำมือและสินค้าจากนักวาด หนังสือ เสื้อยืด กระเป๋า โปสการ์ด ตุ๊กตา ฯลฯ
สัมภาษณ์
- นักวาด แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- บ.ก.สำนักพิมพ์ ( การคัดสรรผลงานไปตีพิมพ์,ทิศทางงานวาดในอนาคต ฯลฯ )
- ทีมงาน exteen.com (บริการบล็อกฟรีติดอันดับ 20 เว็บไซต์แรกยอดนิยมของประเทศไทย) โดยบริษัท เอทเซทโต จำกัด
- บริษัทที่ทำเกี่ยวกับการ์ตูนคาแรกเตอร์ ไปเป็นพรีเซ็นเตอร์หรือผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ
สำนักพิมพ์ต่าง ๆ จำหน่ายสินค้า & เปิดรับผลงานวาด
เปิดตัวหนังสือใหม่ของนักวาด ฯ (กรณีที่มีนักวาด ฯ มีผลงานใหม่ออกช่วงจัดงานพอดี)
แจกผลงานบางส่วนให้ผู้มาร่วมงานเป็นที่ระลึก
ช่องทางประชาสัมพันธ์

เว็บไซด์หลัก thaillustrator.com, exteen.com, yimlamai.com และเครือข่ายบล็อกของนักวาดฯ แต่ละท่าน (ประมาณ 50 แห่ง*)
Social network : website, blog, facebook, twitter ของนักวาดแต่ละคน
สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์,ใบปลิว,หนังสือ,นิตยสาร
ระยะเวลาดำเนินการ

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม
( เวลา 07.00-10.00 น.นักวาดติดตั้งนิทรรศการ)
- 10.00-12.00 น. เปิดให้ชมนิทรรศการต้นฉบับ, นิทรรศการภาพวาดบนเฟรมผ้าใบ,นักวาด ฯ ทยอยมาตั้งบูธขายสินค้า
- 12.00-13.00 น. เริ่มเปิดขายสินค้า
- 13.00-14.00 น. สาธิตการวาดรูปแบบต่าง ๆ
- 14.00-15.00 น. สัมภาษณ์ นักวาด แบ่งปันประสบการณ์ & เปิดตัวหนังสือใหม่
- 15.00-16.00 น. สัมภาษณ์ บ.ก.สำนักพิมพ์
- 16.00-17.00 น. สัมภาษณ์ทีมงาน exteen & บริษัทที่ทำเกี่ยวกับการ์ตูนคาแรกเตอร์
- 17.00-18.00 น. แจกผลงานบางส่วนให้ผู้ร่วมงาน
- 18.00-19.00 น. ขอบคุณผู้มาร่วมงานและปิดกิจกรรม
- 19.00-20.00 น. นักวาดทยอยเก็บผลงาน & นิทรรศการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เผยแผ่ความรู้ความเข้าใจ ให้แก่นิสิต นักศึกษาฯ เยาวชน และผู้สนใจในศิลปะแขนงนี้สู่สังคมมากขึ้น
แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์การทำงาน และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักวาดฯ อย่างสร้างสรรค์
ประเภทงานวาดเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
ผู้จัดงาน

www.thaillustrator.com ( ไทยอิลัส : เว็บรวมนักวาด )
www.exteen.com ( เอ็กซ์ทีน : เว็บบล็อกที่มีความนิยมและมีนักวาดเยอะที่สุด )
www.yimlamai.com ( ยิ้มละไม : เว็บสอนสีน้ำและงานศิลปะอื่น ๆ )

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ต้นฉบับ" Thaillustrator #1 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

Might attend (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service