นิทรรศการภาพถ่าย "TAKING HUMANITY"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "TAKING HUMANITY"

Time: November 16, 2013 to November 23, 2013
Location: g23
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://act.swu.ac.th
Phone: 02 261 2096
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Nov 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพถ่าย

TAKING HUMANITY

Documentary Project


เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 น.

ณ หอศิลป์ g23


ชั้น 2 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "TAKING HUMANITY" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service