นิทรรศการศิลปะ "ศัลยกรรม-หญิงอ้วน-ซ่อมแซม-ฮวงจุ้ย-บันทึก-คนจร" (Surgery-Fat woman-Repair-Feng Shui-Diary-Stranger)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ศัลยกรรม-หญิงอ้วน-ซ่อมแซม-ฮวงจุ้ย-บันทึก-คนจร" (Surgery-Fat woman-Repair-Feng Shui-Diary-Stranger)

Time: April 5, 2011 to May 15, 2011
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
Street: 99/45 Boromrachonanee Road, Salathammasob, Taveewattana
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://ardelgallery.com/
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 19, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

*English please scroll down*

 

นิทรรศการ /ศัลยกรรม-หญิงอ้วน-ซ่อมแซม-ฮวงจุ้ย-บันทึก-คนจร/ โดยกลุ่ม Merge Visible Layers นำเสนอผลงานของ 6 ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะที่แตกต่างหลากหลาย อาทิ การผสานรอยร้าวทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในสังคม โดย ธนิษฐา นันทาพจน์ การค้นหาสุนทรียศาสตร์ของความงามในอิสตรีผ่านกระบวนการศัลยกรรม โดย นัจ พงษ์หาญยุทธ การแสดงออกซึ่งตัวตนที่แท้จริงของศิลปินด้วยสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ โดย นิสา ศิริเเส ความสั่นไหวของจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเร้าต่างๆ ในชีวิต โดย วิทยา ผุดผ่อง ความเกี่ยวพันระหว่างศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยกับชะตาชีวิตที่พลิกผันของศิลปินชื่อก้องโลก วินเซนต์ แวน โก๊ะ โดย อาทิตยา ศรีทองอินทร์ และสื่อสิ่งพิมพ์เชิงศิลปะที่แฝงด้วยความหมายของเสรีภาพในการดำรงชีวิตของคนไร้บ้านจากโครงการภาพถ่ายของคนไร้บ้าน “Sanamluang Arts Project” โดย อเนชา สุขเกษม

***หอศิลป์จะปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ 13 – 18 เมษายน 2554


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล 
โทรศัพท์ 0-2422-2092, 084-772-2887 โทรสาร 0-2422-2091 
วันอังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์) 
เว็บไซต์: www.ardelgallery.com

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "ศัลยกรรม-หญิงอ้วน-ซ่อมแซม-ฮวงจุ้ย-บันทึก-คนจร" (Surgery-Fat woman-Repair-Feng Shui-Diary-Stranger) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on April 19, 2011 at 2:52pm
Merge Visible Layers is a group of 6 young artists who team-up to create a thought provoking group exhibition /Surgery-Fat woman-Repair-Feng Shui-Diary-Stranger/. Six different themes of artwork will be executed by each artist with diverse mediums. Naj searches for aesthetic beauty of women who found solace in plastic surgery. Nisa expresses her true self through symbols of fine arts. Thanistha proposes her way to fill in the cracks caused by the conflict in the society. Atitaya focuses on the connection and the effect Feng-Shui has on the life of Vincent Van Gogh, the world renowned artistic legend. Witaya indulges himself into the human mind once it is effected by the provocations in life. Anecha shoots the life of the homeless at Sanamluang, portraying the caging freedom through his lens. Although this is a group exhibition, each artist shows their profound uniqueness and specialty they have perfected throughout the years.

***The gallery will be closed during Songkran holidays from April 13 – 18, 2011

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service