นิทรรศการ "พื้นที่แห่งความสุข" (Space of happiness)

Event Details

นิทรรศการ "พื้นที่แห่งความสุข" (Space of happiness)

Time: April 3, 2019 to April 30, 2019
Location: Long 1919 Gallery by yuyuan
City/Town: Bangkok
Phone: 094 554 8883
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 28, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"Space of happiness พื้นที่แห่งความสุข"

Art Exhibition

By Prachatip Makmool

2 - 30 April 2019 (10.00 - 20.00)

Opening 7 April 2019 (14.00)

@Long 1919 Gallery by yuyuan

Bangkok 

ข้าพเจ้าทำงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ การสังเกต สิ่งรอบๆ ตัว จากการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ และการได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เช่น ทุ่งนา ชายป่า ต้นไม้ ดอกไม้ ข้าพเจ้าเฝ้ามองฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนในรอบปีของเมืองบุรีรัมย์ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ฤดูฝนใบไม้เขียวชอุ่ม สดชื่นทั้งต้นไม้ ใบหญ้าและทุ่งนากว้างสุดหูสุดตา เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวต้นไม้ทิ้งใบให้ร่วงโรยข้าวออกรวงสีเหลืองทองอร่าม ดอกหญ้าเอนไหวแกว่งไกวไปตามสายลมหนาว ฤดูร้อนที่ดูเหมือนจะแห้งแล้งจนทุ่งหญ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม แต่ดอกไม้กลับพลิบานสะพรั่ง ปานจะเย้ยหยันต่อความร้อนของพระอาทิตย์ คูนทิ้งใบให้หลุดร่วง พวงช่อดอกสีเหลืองกลับเปล่งประกายอวดสายตาผู้สัญจรผ่านไปมา เฟื่องฟ้าเบ่งบานฟูเฟื่องสู้ไอแดด หางนกยูงสาดแสงสีแดงผสมส้มมาจากแนวป่า พร้อมหมู่ดาราไม้ดอกอีกมากที่ออกดอกปะทะแสงอวดสีสันสวยๆ ประชันในเวทีฤดูร้อน

.

ข้าพเจ้าได้รับพลังและความสุขจากปรากฏการของธรรมชาติเหล่านี้ จึงเก็บความรู้สึกดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ มีกระบวนสร้างสรรค์ในรูปแบบอิมเพรสชันนิสท์ (Impressionist) หรือ ลัทธิประทับใจ โดยสะท้อนออกมาให้เห็นสีแสงที่สดใส ประกายแดดที่สาดสะท้อนไปกับต้นไม้ ดอกไม้ ใบหญ้า ใช้ทีแปรงที่ปาดตะหวัดอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวภายในภาพ ใช้สีหนาเป็นก้อนเพื่อให้เกิดร่องรอยพื้นผิวที่ระยิบระยับในระยะหน้า เป็นประกายเปลวแดดในตอนกลางวัน ไม่เน้นรายละเอียดของรูปทรง หรือ ลอกเลียนธรรมชาติทั้งหมด แต่ใช้วิธีการตัดทอนให้เหมาะสม เน้นแสงสีและอารมณ์ความรู้สึกของทีแปรงที่ผสมผสานความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ในช่วงเวลานั้น

.

เมื่อข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยความสุขจากพลังของธรรมชาติ ข้าพเจ้าจึงส่งต่อพลังความสุขนี้ ในนิทรรศการศิลปะชุด “Space of happiness พื้นที่แห่งความสุขโดยหวังว่าผู้รับชม จะได้รับพลังและความสุขจากธรรมชาติเช่นเดียวกับข้าพเจ้า

.

ขอขอบคุณ Long 1919 Gallery by Yuyuan ที่เอื้อเฟื้อสถานที่แสดงงานครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผศ. ดร.คเณศ ศีลสัตย์ อาจารย์เจษฎา คงสมมาศ อาจารย์ดิเรก กิ่งนอก ผศ.ตนุพล เอนอ่อน และอาจารย์เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร ที่กรุณาเขียนคำนิยมให้ ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด สำหรับกับการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ “Space of happiness พื้นที่แห่งความสุขมา โอกาสนี้ด้วยครับ ขอบคุณมากๆ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พื้นที่แห่งความสุข" (Space of happiness) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service