นิทรรศการ "ความหวัง" (Hope)

Event Details

นิทรรศการ "ความหวัง" (Hope)

Time: April 2, 2019 to April 30, 2019
Location: LHONG1919 gallery by YuYuan
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/yuyua…
Phone: 098 443 8826
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 21, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ Hope - ความหวัง
โดย พรวิภา สุริยากานต์
2-30 เมษายน 2562
ณ LHONG1919 gallery by YuYuan
.

“ความหวัง” เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกย่อมมี เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีจุดหมาย เนื่องจากความหวังความศรัทธาเป็นเรื่องของความปรารถนาไม่สามารถจับต้องได้ จึงเกิดมีวัตถุบูชาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของดิฉัน ได้พบเห็นความหวัง ความศรัทธาของผู้คนในสังคมมากมาย
.

ผลงานของดิฉันจึงเป็นเสมือนตัวแทนความรู้สึกในด้านของจิตวิญญาณที่มีความเชื่อต่อวัตถุบูชา แสดงถึงความเคารพ ความหวัง ความศรัทธาสร้างขึ้นด้วยปูนปั้นโบราณกับวัตถุสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน เพื่อสะท้อนถึงวัตถุสิ่งของในชีวิตประจำวันบางอย่างมีคุณค่าบางอย่างไร้คุณค่าแล้ว แต่สำหรับดิฉันของบางอย่างยังคงมีคุณค่าในการนำมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ มีการเชื่อมโยงกันกับเรื่องวัฒนธรรมผสมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ด้วยกันในสังคมได้อย่างกลมกลืนไม่แปลกแยก เพราะว่าทุกคนมีจุดหมายเดียวกันคือมี "ความหวัง"

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ความหวัง" (Hope) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service