นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ "Prints as Prints 7/2017"

Event Details

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ "Prints as Prints 7/2017"

Time: March 3, 2017 to April 5, 2017
Location: Art Mai? Gallery Hotel
City/Town: Chiang Mai
Website or Map: http://www.artmaigalleryhotel…
Phone: 053 894 888
Event Type: art, exhibition, print
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 16, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ "Prints as Prints 7/2017"
กลุ่มอาจารย์ และนักศึกษา(ศิลปินรุ่นใหม่) จากสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 ท่าน
ประกอบด้วย
พงศ์เดช ไชยคุตร, ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล, พงศ์ศิริ คิดดี, นพเกล้า ศรีมาตย์กุล, สุพิศ บุญธรรม, ชนิภา มิตรวงษา, ปรียานุช คำปินไชย, วันทนา ตั้งสมบูรณ์, ปัญจ์วลี สิทธิวงค์, ชุติกาญจน์ พูลโภคะ,
เพชรพลอย ชัยมงคล, วริศรา อภิสัมภินวงศ์
มีใจรัก และหลงเสน่ห์ในงานศิลปะภาพพิมพ์ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่วนตน ด้วยแนวความคิดที่แตกต่างทั้ง"การวิพากษ์สังคม" " การทารุณกรรมต่อสัตว์" " ความเชื่อความศรัทธา" " ความงดงามในธรรมชาติ" และ "เรื่องราวศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา" ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์ที่หลายหลาก เช่นเทคนิค Monoprint, Drypoint, Woodcut, Lithograph และ Screenprint
เพื่อยืนยันการทำงานของศิลปินที่มีความรัก ความศรัทธาในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ ให้เป็นความงดงามของภาพพิมพ์
นิทรรศการจัดแสดง วันที่ 3 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ณ Art Mai? Gallery Hotel ถ.นิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คุณภูมิใจ บุรุษพัฒน์ ประธานเปิดงาน

“Prints as Prints 7/2017” Exhibition
12 Artists from the group of Faculty Lecturer include Young Artist from Print Making Department, Faculty of Fine Art, Chiang-Mai University.
who in love with Art in Print Making Technic, Created they own Art work from topic concept like “Different idea in Society” ”Society Critical” “Animal Cruelness” “Belief and faith” “Splendour of Nature” “excellent Lanna art and cultural” pass thru Varity Print making process like - Monoprint, Drypoint, Woodcut, Lithograph and Screenprint , that for confirm Artists in love and faith in beautiful Print making Creativity.
“Prints as Prints 7/2017” Exhibition
3 March 2017 – 5 April 2017
Opening Reception
Friday 10 March 2017 / 6.00 pm.
Art Mai? Gallery Hotel
Nimmanhaemin Soi 3, Chiangmai

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ "Prints as Prints 7/2017" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 16, 2017 at 12:05am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 16, 2017 at 12:05am

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service