นิทรรศการ "His Soul"

Event Details

นิทรรศการ "His Soul"

Time: March 2, 2017 to March 26, 2017
Location: Bangkok Sculpture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bangkoksculpturece…
Phone: 02-088-3888 ต่อ 1303 และ 1314
Event Type: art, exhibition, painting, drawing, sculpture
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 4, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ His Soul
“His Soul” นิทรรศการ สะท้อนบทบาทและหน้าที่ของผู้ชายที่มีต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพระมหากษัตริย์ บทบาทรัฐบุรุษ บทบาทของพ่อที่มีต่อลูก บทบาทชายผู้เป็นที่รัก บทบาทของครู จิตรกร ประติมากร บทบาทของปราชญ์ทางพุทธศาสนา บทบาทของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งผ่านมุมมองของศิลปินที่ต่างต้องการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญานผ่านผลงานของตนเอง อาทิเช่น ศิลป์ พีระศรี, สมโภชน์ อุปอินทร์, ลาวัลย์ อุปอินทร์ ,ประทีป คชบัว, มานพ สุวรรณปิณฑะ ,เริงศักดิ์ บุญยวานิชย์กุล ,จิตต์สิงห์ สมบุญ ,ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ,กาศ กล่ำน้อย, จิระเดช มีมาลัย, วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ อำนาจ คงวารี ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นผลงานสะสมของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมที่รวบรวมผลงานประติมากรรมชิ้นสำคัญของไทยไว้มากมาย ร่วมด้วยผลงานสะสมที่เป็นจิตรกรรมและภาพถ่ายของเสริมคุณ คุณาวงศ์และบุตรสาว

นิทรรศการ His Soul จัดแสดงที่ ห้อง 407 ชั้น 4 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ วันนี้ -26 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-088-3888 ต่อ 1303 และ 1314
หรือ www.bangkoksculpturecenter.org
และ www.facebook.com/bangkoksculpturecenter

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "His Soul" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service