นิทรรศการ "ism"

Event Details

นิทรรศการ "ism"

Time: March 4, 2017 to March 17, 2017
Location: Hof art residency
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/00sar…
Phone: 081 854 8850
Event Type: art, exhibition, painting, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 16, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

ism art exhibition นิทรรศการศิลปะ ครั้งที่ 1 โดยกลุ่ม 00’s ออกมาในรูปแบบ ของผลงานศิลปะที่มีความเฉพาะตัว อีกทั้ง ยังเป็นการสำรวจอัตลักษณ์ และ เป็นการ แสดงออก ถึงความคิด ความรู้สึกต่อสังคม เมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นอิสระจากกรอบ และ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยที่กำหนด ภาพรวมของ การสร้างสรรค์ผลงาน ในครั้งนี้ ให้มีความ สอดคล้องกับเรื่อง ราวของ สังคมปัจจุบัน ในบริบท และ มุมมองที่ต่างกัน

ism art exhibition is the first art exhibition by 00’s group that is intended to present one-of-a-kind artworks from all 23 members, as well as to express each individual identity in art, opinion, conscience toward society and styles without any restriction.


Let's meet the 00's artist group, presented by 23 newly graduated artists. The first exhibition will be held on January 21th - 31th 2017 at Hof Art Residency.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ism" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 9:54pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 9:53pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 9:52pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 9:52pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 9:51pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service