นิทรรศการ "Nothing here, you’ve come to the wrong place"

Event Details

นิทรรศการ "Nothing here, you’ve come to the wrong place"

Time: July 13, 2019 to August 20, 2019
Location: Tentacles
City/Town: Bangkok
Phone: 080 560 5405
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 30, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Nothing here, you’ve come to the wrong place

13 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562

Opening: วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562, 18:00 .

สถานที่ : เทนทาเคิลแกลลอรี่ , N22

ศิลปิน: ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ ประทีป สุธาทองไทย 

นิทรรศการ ​​Nothing here, you’ve come to the wrong place เป็นผลสืบเนื่องจากการพยายามขยายขอบเขตวิธีการนำเสนอข้อมูลการทำงานภาคสนามจากโครงการเชิงทดลองชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน : คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนใน คนนอก คนกลาง และคนอื่นที่จัดขึ้นภายในชุมชนบ้านโนนม่วง ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนที่ทั้งคนในและคนนอกต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่ไม่มีอะไร” ​

ด้วยกรอบมโนทัศน์นี้เองที่เป็นเหตุของการเริ่มต้นพิจารณาความไม่มีอะไรผ่านปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงทดลอง ซึ่งอาจจะเผยให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆ หรือยืนยันถึงการมีอยู่ของความว่างเปล่า

** โครงการชุมชนในภาพถ่ายจากภาพถ่ายในชุมชน: คนละมุมมองเดียวกันผ่านภาพถ่ายคนใน คนนอก คนกลาง และคนอื่น เป็นโครงการเชิงทดลองภายใต้ทุนสนับสนุนจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ดำเนินการโครงการฯ โดย

นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Nothing here, you’ve come to the wrong place" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service