นิทรรศการ "Moiré Art Thesis Exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "Moiré Art Thesis Exhibition"

Time: July 16, 2019 to July 21, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 094 567 1119 , 090 662 3233
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 7, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Moiré Art Thesis Exhibition

วันที่ : 16 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2562

สถานที่: โถงชั้น L โถงชั้น 1 และผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

โดย นักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พิธีเปิด วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 .

อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 . พบกับกิจกรรมบรรยายและพูดคุยกับศิลปินศิษย์เก่าที่ทำงานศิลปะ 

ณภัทร  วัฒนกุลจรัส อดิศักดิ์  โชคส่องแสง ศิษย์เก่าที่ทำงานศิลปะเป็น Collective ที่ Art space ชื่อแสงนวล และเปิดร้าน Tokyo hot

กรธนัธ  พิพัฒน์ และ ทิวไพร  บัวลอย  ศิษย์เก่าที่เป็นศิลปินในโครงการ Early Years Project #4

กำหนดการในวันเปิดนิทรรศการ

เวลา 18.00 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

เวลา 18.30 . เป็นต้นไป  ชมผลงานศิลปะของนิทรรศการ Moiré Art Thesis Exhibition จากนั้นประธานในพิธี เรียนเชิญคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ และตัวแทนสปอนเซอร์หลัก จาก ธนาคารยูโอบี เข้าชมงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

นางสาว ณัฐสุดา  สิงหนาท และ นางสาว ชนกสุดา สังขรักษา

โทร 094- 5671119 , 090 – 6623233       

Facebook: Moiré / Art Thesis Exhibition 2019

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Moiré Art Thesis Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service