นิทรรศการ "News Feeds" By DYoungster Vol.05,FAB.BU.

Event Details

นิทรรศการ "News Feeds" By DYoungster Vol.05,FAB.BU.

Time: March 10, 2011 to May 10, 2011
Location: Soul Space Yoga & Arts Gallery
Street: Silom19, Silom Road
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/event…
Event Type: art, exhibition, design, graphic
Latest Activity: Mar 10, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ DYoungster ครั้งที่ 5 “News Feeds”


ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกร
 รมทางการออกแบบของภาควิชากา รออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดยมีแนวคิดในการสนับสนุนให ้นักออกแบบรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากภาควิชา ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานการออกแบบของตนสู่สาธารณะใน รูปแบบนิทรรศการ เป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับการศึกษาทางด้านการออกแบบ นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจได้พัฒนาผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดกันทางการออกแบบ

รวมทั้งเพื่อให้เกิดพัฒนาการของบัณฑิตที่จบจากภาควิชาฯอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดงานนิทรรศการดังกล่าวนี้ เป็นจำนวน 4 ครั้ง และในปีนี้ ทางภาควิชาฯ ได้คัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่ จากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2551 จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ที่มีผลงานโดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่


(1) นายพชร ไชยเรืองกิตติ Freelance Graphic Designer
(2) นางสาวเลอฤทัย วิริยศิริ Creative& Graphic Designer,KHOODEE CO.,LTD
(3) นางสาวศรัณยุ ลอพันธุ์ไพบลูย์ Freelance Graphic Designer

โดยมี อาจารย์ศิริวัฒน์ แสนเสริม เป็นภัณฑารักษ์ของงานในครั้
งนี้

โดยมีพิธีเปิดงานนิทรรศการ DYoungster Vol.05"News Feeds" ในวันพฤหัสบดีที่ 10มีนาคม 2554 เวลา 18.00น. ณ Soul Space Gallery,Silom19

และเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ ถึงวันพฤหัส เวลา 13.00-17.00น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดช่วงการจัดแสดงงานนิทรรศการฯ

 

แผนที่ ที่ตั้งของ Soul Space Yoga & Arts Gallery:


Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "News Feeds" By DYoungster Vol.05,FAB.BU. to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service