นิทรรศการ "เส้น ชีวิต" (Line & Life)

Event Details

นิทรรศการ "เส้น ชีวิต" (Line & Life)

Time: October 25, 2013 to November 10, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://Chamchuriartgallery.bl…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 1, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ เส้น ชีวิต (Line & Life)

ศิลปิน สัมฤทธิ์ เพชรคง (Sumrith Patkong)

ลักษณะงาน จิตรกรรมสีน้ำมัน

ระยะเวลาที่จัดแสดง 25 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 18:30 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1

ติดต่อศิลปิน 086-2735440


แนวความคิด

ข้าพเจ้ามีความประทับใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย มานำเสนอในเนื้อที่แฝงปรัชญาพุทธศาสนา โดยใช้ลักษณะเส้นที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจับปลา อวน ไซนั่ง เส้นไม้ที่ปักเพื่อเป็นกับดักอยู่ในทะเล หรือเส้นกิ่งของยางพารา การใช้เส้นต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานเพื่อสะท้อนถึงความเป็นไปที่แท้จริงของมนุษย์และทุกสรรพสิ่ง คือ ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน แต่มนุษย์ยังหลงติดอยู่ เปรียบเสมือนสัตว์ที่ติด อวน หรือ ไซ ไม่เห็นทางจะพ้นทุกข์ได้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เส้น ชีวิต" (Line & Life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service