นิทรรศการ การเดินทางผ่านเกรยอง Journey Through Crayon

Event Details

นิทรรศการ การเดินทางผ่านเกรยอง Journey Through Crayon

Time: January 4, 2011 to January 21, 2011
Location: หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.thesevenartgallery…
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Jan 4, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ศิลปิน: สมชาย วัชระสมบัติ
วันที่: 9 ธันวาคม 2553 ถึง 21 มกราคม 2554
สถานที่: หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ (สาธร, กรุงเทพฯ)
ติดต่อ: (02) 638 2315

วันเริ่มงาน :09 ธ.ค. 2553 - 21 ม.ค. 2554
จังหวัด :กำแพงเพชร
สถานที่จัดงาน :หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ (สาธร, กรุงเทพฯ)


ในช่วงปี 2551-2553 นี้เป็นช่วงเวลาที่ผมเดินทางบ่อยๆ ทั้งในกิจกรรมศิลปะ และการท่องเที่ยว สิ่งที่ผมจะนำติดตัวไปด้วยเสมอคือกระดาษและเกรยอง และปากกา สมุดบันทึก เพื่อการสเก็ตแบบร่างหรือความคิดที่ผุดขึ้นมาในขณะเดินทาง เพราะผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเร็วมาก ความคิดอื่นๆ มักเข้ามาแทนที่เสมอๆ ไม่จบสิ้น

ดังนั้นการบันทึกและสเก็ตน่าจะเป็นสิ่งที่เก็บรักษามันไว้ได้ในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำสิ่งนี้เป็นความเคยชินของผมตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มถึงปัจจุบัน ผมคิดถึงในระหว่างที่ออกไปเขียนรูปกับ อ.ประเทือง เอมเจริญ และสมาชิกกลุ่มธรรมอีกหลายคน สิ่งที่ทุกคนมีตลอดคือ กระดาษ ปากกา เกรยอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับการวาดรูป และเรียนศิลปะของพวกเรา เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาที่เราเดินทาง การใช้ชีวิตอยู่ในท้องทุ่ง ได้วาดรูป และใกล้ชิดธรรมชาติ กินอาหารด้วยกับข้าวง่ายๆ และข้าวสวยที่ห่อในใบบัว ได้อาบน้ำในลำประโดง และนอนดูท้องฟ้า และพระอาทิตย์ตกในยามเย็น พูดคุยเรื่องศิลปะ นำผลงานวาดเส้นมาชื่นชม และวิเคราะห์กัน เพื่อที่จะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในวันต่อมา นี่คือการเดินทางในขั้นแรกของชีวิตในเรื่องศิลปะ

การเดินทางในขั้นที่สองคือโอกาสในการได้เดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศการได้เห็นเป็นการเดินทางที่ดีอีกวิธีหนี่งในชีวิตของการทำงานศิลปะ ได้ปรับทัศนะ ความคิด ความเชื่อ และมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น ได้เปรียบเทียบชิวิตกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเพื่อทำกิจกรรมศิลปะ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ความรู้สึกดีๆ ที่ได้ทำหน้าที่ของคนทำงานศิลปะ ไปสอน ไปให้ความรู้ หรือร่วมมือเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นสิ่งดีในชีวิตของการเป็นผู้ให้ และเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้น แท้จริงแล้วคุณค่าของศิลปินอยู่ที่ผลงานศิลปะและการดำรงตนในสิ่งที่ดีขณะมีชีวิตอยู่นั่นเอง

การเดินทางในขั้นที่สามคือการเดินทางของกาย-จิต สิ่งนั้นคือการปรับความสอดคล้องของตัวเราและการพัฒนาจิต ด้วยการเรียนรู้ธรรมะและปรัชญามาใช้กับชีวิตและสร้างความพอดีให้เห็นถึงพลังของตัวเราสัมพันธ์กับจิตอย่างไร เพราะพลังส่งเสริมให้จิตเข้มแข็ง และจิตที่ดีงามส่งเสริมให้เกิดพลังในการสร้างงานศิลปะ การเดินทางเหล่านี้เป็นข้อมูลของงานสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ที่ใช้เกรยองเป็นทางผ่าน เรียบง่าย ไม่มีแนวคิด มีแต่ความรู้สึกต่อธรรมชาติ และสิ่งที่ได้พบผ่านการเห็น การรับรู้และจิตใจ เมื่อเราทำให้สามสิ่งสอดคล้องกัน ปัญญา ทักษะ และจิตใจ งานสร้างสรรค์ก็บังเกิดขึ้น ไม่มากไป ไม่น้อยไป มีแต่ความพอดี

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ การเดินทางผ่านเกรยอง Journey Through Crayon to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service