นิทรรศการ "สมรภูมิแห่งตัวตน"

Event Details

นิทรรศการ "สมรภูมิแห่งตัวตน"

Time: February 25, 2016 to March 19, 2016
Location: Number 1 Gallery
Street: Silom Rd 19
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.number1gallery.com
Phone: 083 445 8333, 02 630 2523
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 29, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“สมรภูมิแห่งตัวตน (Follow the Demon’s Soul) ถือเป็นนิทรรศการชุดใหม่ล่าสุดโดยมีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่อเนื่องจากนิทรรศการ Narrative of Giant ซึ่งมีการนำไปจัดแสดงเต็มรูปแบบโดยการนำเสนอของ number1galleryที่ Singapore Art Stage 2015 (Marina bay Sands Convention Center ประเทศสิงค์โปร)นับว่าเป็นการเปิดตัวศิลปิน เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ ในเวทีต่างชาติ แบบเต็มรูปแบบซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมและนักสะสมต่างชาติอย่างดี ก่อนหน้านี้ศิลปินเกียรติอนันต์เคยร่วมแสดงงานกับทางนัมเบอร์วันแกลอรี่นับแต่ปี 2550 ในนิทรรศการคู่ ชื่อผลงานชุด Parallel Universe เห็นได้ชัดว่าศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ ประจักษ์ชัดเจนจนปัจจุบันก้าวออกสู่เวทีสากลได้อย่างไร้ข้อสงสัย

             
ผลงานของศิลปินเกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ เป็นงานจิตรกรรมไทย ร่วมสมัย สื่อให้เห็นแนวความคิดและอารมณ์ของการใช้ชีวิต ทั้งด้านบวก ด้านลบ ในบางมุมยังแฝงพุทธปรัชญาหรือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งความคิดและจิตใจ งานของเกียรติอนันต์จัดอยู่ในกลุ่มความเชื่อแบบจิตวิสัย ทั้งวาดรูปแบบกึ่งการ์ตูนผสมกับกึ่งเหมือนจริงและเรื่องราวความหมายเหนือจริง ย่อมบ่งบอกถึงทัศนะความเชื่อในความงาม และความจริงอันเป็นโลกภายในแห่งจินตนาการ แล้วที่สำคัญได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆของไทย ผลงานของเกียรติอนันต์ มีอัตลักษณ์พิเศษเด่นชัดก็คือ การผสมผสานระหว่างที่เป็นทั้งโครงสร้างทางเรื่องราว เนื้อหา เป็นโครงสร้างทางรูปทรงองค์ประกอบ ผสมรูปแบบบางประการที่ได้จากจิตรกรรมฝาผนัง ผู้คนการแต่งกาย อาคารบ้านเรือน แม้แต่เวลาก็ดูเหมือนว่ามีการผสมปนเประหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนในรายละเอียดเขาจะปล่อยให้ในมีอิสระในการแสดงออก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ผลงานเหมือนกับมีเรื่องราวเนื้อหาสลับซับซ้อนราวกับวรรณกรรมระดับมหากาพย์ แต่ยังมีความสดใหม่ของอารมณ์ความรู้สึกอยู่เสมอ เรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตได้สร้างเรื่องราวพิสดารดั่งตำนานในแต่ละชิ้นผลงานจิตรกรรมชุดนี้ให้น้ำหนักเน้นชัดการสำแดงอารมณ์ และยังส่งผลต่อลักษณะใบหน้าตัวละคร ผสมผสานสัดส่วนกับความเชื่อของมนุษย์ที่สะท้อนความคิดและจินตนาการออกมา ในผลงานแต่ละชุดจึงมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปบางส่วนได้มาจากทัศนคติของตัว

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สมรภูมิแห่งตัวตน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service