โครงการ เครือข่ายผู้ประกอบการงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์: CREATIVE CATALYSTS (8-15 Oct 2009)

Event Details

โครงการ เครือข่ายผู้ประกอบการงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์: CREATIVE CATALYSTS (8-15 Oct 2009)

Time: October 12, 2009 to October 15, 2009
Location: Thailand
Event Type: seminar, showcase, visit
Latest Activity: Oct 12, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


โครงการ Creative Catalyst
บริติช เคานซิลร่วมกับสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และเทศกาลออกแบบบางกอก ขอเชิญทุกท่านร่วมพบปะกับเครือข่ายผู้ประกอบการงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์จากประเทศไทย สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนแนวคิด แรงบันดาลใจ ผ่านการร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

The British Council in partnership with the Thailand Creative and Design Centre, and the Bangkok Design Festival organise a networking event that brings together creative entrepreneurs from Thailand, UK and East Asian countries. The purpose of the network is to create a platform for individuals to inspire, share knowledge through collaboration, and encourage business to business partnerships.

More info : http://www.portfolios.net/profiles/blogs/creative-catalysts-815-oct

Comment Wall

Comment

RSVP for โครงการ เครือข่ายผู้ประกอบการงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์: CREATIVE CATALYSTS (8-15 Oct 2009) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on October 12, 2009 at 6:24am
Comment by SUPERWATT on October 12, 2009 at 3:17am
where?

Attending (1)

Might attend (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service