เครือข่ายผู้ประกอบการงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์: CREATIVE CATALYSTS (8-15 Oct 2009)


โครงการ Creative Catalyst
บริติช เคานซิลร่วมกับสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และเทศกาลออกแบบบางกอก ขอเชิญทุกท่านร่วมพบปะกับเครือข่ายผู้ประกอบการงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์จากประเทศไทย สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนแนวคิด แรงบันดาลใจ ผ่านการร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

The British Council in partnership with the Thailand Creative and Design Centre, and the Bangkok Design Festival organise a networking event that brings together creative entrepreneurs from Thailand, UK and East Asian countries. The purpose of the network is to create a platform for individuals to inspire, share knowledge through collaboration, and encourage business to business partnerships.

12 October 2009
Programme of the visit


08:00 depart from hotel

10:30 arrive in Korakot Studio in Petchburi Korakot Aromdee is a product of his surroundings. His art pairs one of his home town's most abundant resources with the art of kite-flying. In creating his large scale sculptures and hanging lighting, he employs the "tie and knot" technique from kite construction, which he learned from his grandfather. He uses only bamboo. He also supports them by employing teams of up to 30 locals to build the actual work. Each piece takes approximately 7-10 days to produce & use on average 400 pieces of bamboo. http://www.korakot.net

12:00 lunch at the local restaurant

13:00 depart for Rajburi

14:00 arrive in Tao Hong Tai, Ceramics Factory A family owned and operated for over 60 years and is one of the oldest ceramic factories in Ratchaburi. The factory has the capability to produce just about any ceramic of almost any size that the customer could want both domestic and for export. Presently one of the third generation of Tao Hong Tai, Wasinburee who studied ceramics in Germany for many years has moved the family business up to another level by demonstrates his artistic talents in producing modern design ceramics which rival those of famous artists throughout the world. http://www.taohongtai.com

15:30 arrive in PASAYA Textile Factory
PASAYA is the brand name of textile products created by world-award-winning Thai textile designers, with the state of the art in designing and manufacturing processes, thus making Pasaya’s products innovative, unique, and superior in quality and value. After a tour of the premises we will have time for shopping for fabrics, napkins, tablecloths and custom-made curtains. http://www.pasaya.com

13 October 2009
“Creative Entrepreneur” Seminar


10:33 Turning Creative Talent into Skills and Jobs in a global recession by David Crombie, Director of Digital Services and Research, Creative and Cultural Skills

11:15 Bangkok has benefited from creative entrepreneurs and what intervention and infrastructure (both government and private) have been put in place to support them. By Mr Kittiratana Pittipanich, TCDC

13:00 Business model that brings success to the company by Mark Holmes, MINIMALUX

13:45 Creative Foundation for Future Creative Entrepreneur by Makorn Chaovanich

14:15 Dare to Fail Fail to Succeed– by creative entrepreneurs from Thailand,
East Asia Countries and the UK

14:30 Savitri Akkaramas from Thailand www.ganit-etc.com

14:50 Si Juan from Malaysia

15:10 Elena Corchero from UK http://www.lostvalues.com/

15:40 Indonesia by Afief Budiman www.balicreativecommunity.org Andriyati, Ben and Febby www.helarfest.com

16:00 Peggy Chen from Nong-li, Taiwan

16:20 Ms Nguyen Nguyen, Vietnam

16:40 Simeon Hartwig from UK

17:00 Planning and Direction of the Creative Catalysts event in Vietnam by Mr Dang Vo,
Creative Entrepreneur Network Leader, Vietnam
เว็บไซต์ http://creative-catalysts.ning.com

Views: 270

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service