นิทรรศการ "Crafting Geographies"

Event Details

นิทรรศการ "Crafting Geographies"

Time: November 26, 2010 to December 21, 2010
Location: BACC
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th/exhibit…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: BKK ARTHOUSE Gallery
Latest Activity: Dec 21, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

13 พ.ย. - 21 ธ.ค. 2553
ชั้น 3 ห้อง BKK ARTHOUSE Gallery แปลงพื้นที่ภายใน เสนองานศิลปะ ประดิษฐ์จําลองสิ่งธรรมชาติ ก่อสร้างของมนุษย์ 3 ศิลปินไทย ศิษย์เก่าเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

ศิลปิน: อดา จิระกรานนท์, เจษฏา อินทะพันธุ์, วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์

ภัณฑารักษ์: โบ นิกันติ์ วะสีนนท์

ขอเชิญท่านมาร่วมฉลองเปิดงานนิทรรศการ "Crafting Geographies" กับเรา พบกับการแสดงศิลปะ&ดนตรีร่วมสมัยโดย Matthieu Ha และ Dane Wetschler (Hi-So Isaan Party)

BKK ARTHOUSE Gallery แปลงพื้นที่ภายใน เสนองานศิลปะ ประดิษฐ์จําลองสิ่งธรรมชาติ ก่อสร้างของมนุษย์ 3 ศิลปินไทย ศิษย์เก่าเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน รวมตัวกันสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเหนือจริง ที่ประกอบด้วยชิ้นงานโครงสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมในพื้นที่เปล่า ตัวงานสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ โดยตั้ง คําถามผ่านหน้าที่การใช้สอย และวัสดุของงานศิลปะ นิทรรศการนี้เชื้อเชิญให้ผู้ชมงานเข้าป่าต้นไม้ผ้า วิเคราะห์โครงสร้างของสถาปัตยกรรมไร้รูปแบบ และประติมากรรมที่ถูกสานทอขึ้น เฉพาะที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณโบ โทร. 080 9906910
คุณวี โทร. 084 1336970
คุณฝน โทร. 089 7811463

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Crafting Geographies" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service