นิทรรศการ "Ceramic Art&Design 2013"

Event Details

นิทรรศการ "Ceramic Art&Design 2013"

Time: November 29, 2013 to December 13, 2013
Location: Silpakorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Nov 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2556


จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2556

ณ หอศิลปะและการออกแบบ

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


พิธีเปิด : วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18:00 น.


คุณเขมชาติ เทพไชย

ผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Ceramic Art&Design 2013" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service