นิทรรศการ "ศิลป์(ละ)ป้า" (Art (&) Auntie)

Event Details

นิทรรศการ "ศิลป์(ละ)ป้า" (Art (&) Auntie)

Time: November 30, 2013 to January 20, 2014
Location: WTF Gallery & Cafe
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.wtfbangkok.com
Phone: 02 622 6246
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 1, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการงานศิลปะร่วมสมัยภายใต้ชื่อ "ศิลป์(ละ)ป้า"

30 พฤศจิกายน 2556 - 20 มกราคม 2557 ที่ WTF Gallery, กรุงเทพฯ


งานเปิดนิทรรศการ: วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน, เวลา 18.00-20.00น. ที่ WTF Gallery

WTF เเกลลอรี่ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภายใต้ชื่อศิลป์(ละ)ป้า โดย สินา วิทยวิโรจน์ โดยงานเปิดจะมีที่ WTF เเกลลอรี่ ในวันวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556, เวลา 18.00-20.00น. เเละจะเเสดงไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2557

"อำนาจในการให้คุณค่ากับศิลปะนั้นขึ้นอยู่กับใคร ผม คุณ ศิลปิน นักวิชาการ ภัณฑารักษ์ นักเรียนศิลปะ หรือใครก็ได้?"

ผลงานชุดนี้เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามถึงกลไกต่าง ๆ ที่ทำให้ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆ นั้นมี คุณค่า ศิลปะในโลกร่วมสมัยซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยชุดความรู้เพียงชุดเดียวอีกต่อไป เพราะความเข้าใจต่อศิลปะร่วมสมัยไม่ใช่เรื่องตายตัว หากแต่เป็นสิ่งไหลเวียนไปรอบ ๆ คนทุกคนตลอดเวลา ในห้องเรียนดรออิ้ง หอศิลป์ ร้านอาหารข้างมหาวิทยาลัย หรือแม้ แต่บนทางเท้า อย่างที่เห็นได้จากปรัชญาสุนทรียศาสตร์ที่ขับเคลื่อนและแปลเปลี่ยนไปตาม ยุคสมัย ซึ่งส่งผลทำให้รูปแบบและคุณค่าของศิลปะก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เช่น ศิลปะในบางยุคที่เคยเป็นของที่ควรค่ากับสายตาของผู้ชมชนชั้นสูง ทว่าต่างกับศิลปะใน บางยุคที่ไม่ว่าผู้ชมจะเป็นใครก็สามารถมีีปฏิสัมพันธ์กับผลงานศิลปะราวกับเพื่อนเก่า ที่รู้จักกันมานาน

ในฐานะนักสร้างสรรค์ที่ไม่ควรถูกตีกรอบจากกฏแห่งการสร้างสรรค์ใด ๆ ผลงานชุดนี้ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อทดลองหาความเชื่อมโยงกันระหว่างสองพื้นที่ หนึ่งคือชุมชนภายในรั้ว สถาบันการศึกษาศิลปะ และหนึ่งคือชุมชนร้านค้ารอบรั้วสถาบัน ภายใต้ความสงสัยที่ว่า สังคมข้างรั้วสถาบันได้รับรู้อะไรบ้างจากแหล่งผลิตศิลปินและนักสร้างสรรค์ที่เรียกตัวเองว่า “โรงเรียนศิลปะแห่งแรก” อนึ่ง ไม่ใช่เพื่อโจมตี หรือสร้างความขัดแย้งในแง่การเมือง ภายในระบบการศึกษาศิลปะ ทว่าผลงานชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอภาพที่ไม่ปะติดปะต่อกัน ของความคิดจากคนต่างพื้นที่ที่อยู่ห่างกันแค่เพียงรั้วกั้น และเพื่อวิพากษ์สถาณะอันเป็น มายาคติของศิลปะ อันนำมาสู่การค้นหาอาณาบริเวณในการถกเถียงถึงสุนทรียศาสตร์ที่ ไม่จำเป็นต้องสูงส่งเลอค่า หรืออยู่แค่ในรั้วรอบขอบชิดอีกต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการ เชื่อเชิญให้นักสร้างสรรค์ทั้งหลายเห็นว่า ศิลปะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผู้สร้างอีกแล้ว หากแต่สามารถเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนโลกความเป็นจริง

ฉะนั้นนิทรรศการนี้จึงไม่ใช่การตัดสินว่าศิลปะแบบใดนั้นมีความงามมากที่สุด ทว่าคือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมและผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ในโลกปัจจุบัน ที่เอื้อให้เกิดสภาวะอันลักหลั่นต่อการให้ความหมายสิ่งต่าง ๆ จนยากที่จะจับต้นชนปลาย คนในสังคมและนักสร้างสรรค์ทั้งหลายจึงควรที่จะตระหนักถึงการมีอยู่ของกันและกันให้ มากขึ้น เพื่อช่วยกันเปิดประตูบานใหม่ ๆ ออกไปค้นหาคุณค่าของศิลปะในแง่มุมที่ไม่มี วันสิ้นสุด

สินา วิทยวิโรจน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาศิลปะสื่อผสม มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยมีผลงานเเสดง Lasalle College of Arts ประเทศสิงคโปร์, Speedy Grandma เเกลลอรี่, ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ เเละ TCDC

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลป์(ละ)ป้า" (Art (&) Auntie) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 20, 2013 at 8:43pm

Sina Wittayawiroj: Art (&) Auntie

30 November 2013 - 20 January 2014 at WTF Gallery


Opening Reception: Saturday 30 November 2013


WTF Gallery is pleased to present Art (&) Auntie, a solo exhibition by Sina Wittayawiroj. An opening reception for the exhibition will be held from 6pm until 8pm at WTF cafe on Sukhumvit 51, on Saturday 30 November 2013, 6-8pm. The exhibition will be open for public viewing until 20 January 2014.

Who has the right to give value to art? You? Me? Artists? Critics? Curators? Art Students? Or anyone?

This exhibition aims to raise questions regarding the power structures that assign value to art. In the contemporary world, it is no longer possible to articulate or explain art within the classic canons of knowledge since the definition art is no longer fixed. I consider art as a dynamic flow comprising all of our surroundings — art college drawing classes, museums, t-shirts, graffiti, galleries, a food stall next to my art college or even the sidewalk. It is the art from all these different venues which provide the aesthetics that drives and changes our society in every era. Each location and those behind it contribute to the assessment of the 'value' of the art in any period. For instance, art in the classic or modern periods was created for aesthetic pleasure for appreciation by those in high society whereas more contemporary art movements are not solely concerned with visually priorities, instead seekin
g to create a dialogue that interacts with the viewers as if meeting a long lost friend.

Embracing creative process without boundaries, this exhibition focuses on experimenting and searching for connections between two different spaces: the art community within an institution and those outside its walls. The objective of this show is to answer the question: "Has the community living right next to the first art college in Thailand, that has created and nurtured thousands of artists and creators, gained anything?” The exhibition does not aim to create conflicts within the institution, but intends to depict the diverse perspectives of the different groups of people and communities that are sharing the same fence. The exhibition will question the status of 'art' and ask whether art can be ‘understood’ or if it is self-deception. The artist hopes to discover a platform for aesthetic discussions that need not only be considered as a high value concept or only take place behind privileged doors. This is an invitati
on to all artists to be aware that art is no longer just about the creator, it should be seen as a functional device to help affect the real world.

A part of this exhibition is an art prize that does not aim to judge which art or type of art has the best aesthetics, but rather, to formulate a learning process for viewer and participants (artists) to understand the vastly variable standards in giving meaning to a concept or object to the point where we cannot remember the start of the discussion. 

Everyone, the viewer and the creator, should realize the other (and others) exists in our society. Acknowledge the other can help open up the new door for searching for the true and infinite meaning of art. Unless you have different opinion?

Sina Wittayawiroj is a graduate student from Silpakorn University, majoring in New Media Art. His works have been exhibited at Lasalle College of Arts Singapore, Speedy Grandma Gallery, Pridi Banomyong Library, Thammasart University and TCDC.

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 20, 2013 at 8:43pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service