นิทรรศการ “วจนพุทธปฏิมา” (Buddha Image Talks)

Event Details

นิทรรศการ “วจนพุทธปฏิมา” (Buddha Image Talks)

Time: February 14, 2012 to September 23, 2012
Location: The National Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.thailandmuseum.com
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 20, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

จากความหลงใหลในงานศิลปะระดับชั้นครูของศิลปินไทยอย่าง อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ปัญญา วิจินธนสาร ซึ่งได้นำพระพุทธศาสนามาอยู่ในงาน จุดนี้ทำให้เสริมคุณ คุณาวงศ์ เกิดแรงบันดาลใจ จัดนิทรรศการ “วจนพุทธปฏิมา” หรือ “BUDDHA IMAGE TALKS” ขึ้น โดยอยากจะถ่ายทอดความงดงามของพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยที่มีอายุนับ 1,000 ปี นิทรรศการชุดนี้ จะสื่อความหมายถึง ความงามของพระพุทธรูป ที่เมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปในยามสงบ เราจะรู้สึกได้ว่าพระพุทธรูปพูดกับเรา จึงใช้ชื่อว่า “วจนพุทธปฏิมา”:“BUDDHA IMAGE TALKS” ซึ่งได้นำพระพุทธรูปจากสมัยต้นจนถึง ปัจจุบัน มาแสดงในวิธีการอันหลากหลายทั้งหมด 4 ชุดด้วยกัน ประกอบด้วย ชุดละอองปิติ ชุดปิดทองหลังพระ ชุดรัศมีธรรม และชุดรู้ทุกข์รู้ธรรม


จุดเด่นของงานนิทรรศการ เป็นงานพุทธศิลป์ที่ถ่ายทอความงามของพระพทธรูป ผ่านเทคนิคการถ่ายภาพ เพียงครั้งเดียว โดยไม่มีการตกแต่ง หรือ ย้ายองค์ประกอบใดๆ ของภาพถ่าย ด้วยเทคนิค Hight Speed Photography การถ่ายภาพความไวสูง 1/40,000 วินาที ที่สามารถหยุดความเคลื่อนไหว ณ ปัจจุบันขณะ สะท้อนสิ่งที่พระพุทธรูปได้พูดกับเราในสิ่งที่เป็นสัจธรรมของความไม่แน่นอนในชีวิต นับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเป็นอย่างดี ของเทคนิคการถ่ายภาพแบบคลาสสิกโดยผ่านอุปกรณ์ดิจิตอล


นอกจากนี้ ภายในงานเปิดนิทรรศการ จะมีพิธีมอบรางวัลทุนศิลปะคุณาวงศ์ ประจำปี 2555 ให้แก่ นางสาวกมลพันธุ์ โชติวิชัย นักศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นศิลปินรุ่นใหม่ และเป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับทุนศิลปะคุณาวงศ์


ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2555 ณ พิพิธสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ครั้งที่ 2 จัดแสดงที่แฟชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรี่ยมตั้งแต่วันที่ 3- 8 เมษายน 2555 และครั้งที่ 3 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 – 23 กันยายน 2555 ณ หอศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี และรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายภาพในงาน จะนำไปสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินรุ่นเยาว์ ผ่าน “ทุนศิลปะคุณาวงศ์”.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “วจนพุทธปฏิมา” (Buddha Image Talks) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Might attend (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service