นิทรรศการ "ระหว่าง...เรา" (Between Us)

Event Details

นิทรรศการ "ระหว่าง...เรา" (Between Us)

Time: February 7, 2012 to March 3, 2012
Location: Club Arts (Gallery by the River)
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: painting, art, exhibition
Latest Activity: Feb 11, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หากความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสัตว์และดอกไม้ คือ ความผูกพันต่อกันและกัน ห้วงความสุขนั้น จึงก่อให้เกิดความรัก "ระหว่างเรา"   รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพ ร่วมสมทบทุนองค์กรที่ทำงานเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่ศิลปะกลางชุมชน ริมน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ คือจุดเชื่อมโยงทุนเดิมจากมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ก่อเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายแก่ชุมชน ที่เชิญชวนท่านผู้ที่ผ่านเข้ามา ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะในทุกๆ รูปแบบ อาทิ นิทรรศการศิลปะ การแสดง ดนตรี หนังสั้น อาหาร ฯลฯ และรวมตัวเป็นสังคมของคนรักศิลปะรุ่นใหม่ ในนาม Club Arts (Gallery by the river) โดยแกลเลอรี่จะนำเสนอนิทรรศการศิลปะหลากหลายสไตล์ ผลัดเปลี่ยนเป็นประจำทุกเดือน และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ คลับอาร์ต แกลเลอรี่ริมน้ำ มีกำหนดเปิดนิทรรศการศิลปะคอลเลคชั่นที่เก้า ผ่านผลงานสร้างสรรค์ของ นางสาวพัชราพรรณ จันทร์เทพย์ ด้วยเทคนิคสีน้ำ ในชุด “Between us” – ระหว่าง...เรา โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (ไม่เสียค่าเข้าชม) รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพ ร่วมสมทบทุน มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

การนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน ร่วมเป็นเกียรติเปิดนิทรรศการศิลปะคอลเลคชั่นที่เก้า ของแกลเลอรี่ ในชุด “Between us” – ระหว่าง...เรา ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.00 น. ณ Club Arts (Gallery by the river) อรุณอมรินทร์ 18 ซ.วัดระฆัง

กำหนดการ

18.00 น. - สื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนรับของที่ระลึก
- รับประทานอาหารร่วมกัน
19.00 น. - คุณธณาเศษรฐ์ ศิรอภิวัลย์ ภัณฑรักษ์ของคลับอาร์ต แกลเลอรี่ริมน้ำ
กล่าวต้อนรับ และแนะนำศิลปิน
- คุณพัชราพรรณ จันทร์เทพย์ ศิลปิน กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “Between us” – ระหว่าง...เรา
- คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวถึงรายละเอียดของมูลนิธิ
- ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์ และการเมือง ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
- แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน
- ชมผลงานศิลปะ และพูดคุยกันตามอัธยาศัย
20.00 น. - จบงาน

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ระหว่าง...เรา" (Between Us) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service