นิทรรศการ "Auto-Dynamics"

Event Details

นิทรรศการ "Auto-Dynamics"

Time: June 15, 2019 all day
Location: Sathorn 11 art space
City/Town: Bangkok
Phone: 02 004 1199
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 9, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

รูปทรงนามธรรม มักถูกสร้างขึ้นเสมอ เมื่อต้องการเขียนรูปอย่างอิสระ การทำความรู้จักกับตนเองที่แสดงออกอย่าง “ไร้ใจ” แบบ “จงใจ” ทำให้นึกถึงตัวตนที่เปรียบดังจักรกลที่แสดงปฏิกิริยาอย่างอัตโนมัติ ก่อนเกิดการสมมุติความหมายจากการรับรู้

ผลงานชุด Auto-Dynamics ตัวตนพลวัต เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงรูปทรง ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ ไร้แผนการ แต่หล่อหลอมจากการสั่งสมประสบการณ์ แฝงด้วยพลังการขับเคลื่อน ซึ่งรูปลักษณ์ที่เคลื่อนไหวนี้ ไม่ใช่เรื่องของ”กำลัง”ตามความเป็นจริงในทางฟิสิกส์ หากแต่เป็นตัวตนที่ไม่คงที่ หวั่นไหว เป็นพลวัต โดยแสดงออกผ่านผลงานทัศนศิลป์รูปแบบนามธรรม 2มิติ ด้วยเทคนิควิธีการประทับรอยอย่างฉับพลัน เพื่อสื่อให้เห็นถึงพลังการเคลื่อนไหวของรูปทรง ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นความจริงเดียวที่แสดงตัวขึ้น เมื่อมองข้ามความหมายของสิ่งต่างๆ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Auto-Dynamics" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service