นิทรรศการ "โคตร นิยม"

Event Details

นิทรรศการ "โคตร นิยม"

Time: June 14, 2019 to June 16, 2019
Location: bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 3, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โคตร นิยม

วันที่ : 14 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2562

สถานที่: โถงชั้น L

โดย สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พิธีเปิด วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 .

ขอเชิญร่วมงาน 'โคตร - นิยม' นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดแสดงวันที่ 14 -16 มิถุนายน 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณณรัตน์ สร้อยสังวาลย์

โทร 0881549299 

Facebook: CODE NIYOM : Art Thesis Exhibition 2019

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "โคตร นิยม" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service