นิทรรศการ "Art Brut in Thailand and Japan"

Event Details

นิทรรศการ "Art Brut in Thailand and Japan"

Time: March 3, 2017 to March 26, 2017
Location: Music Hall, Art and Culture Bldg
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 16, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ART BRUT IN THAILAND AND JAPAN

Art Brut คือ แนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินชาวฝรั่งเศส Jean Dubuffet ในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งหมายความถึงงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจัง เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ท่วมท้นอยู่ภายใน โดยไม่สนใจขนบวิธีหรืออิงสมัยนิยม

งานศิลปะ Art Brut ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยบุคคลผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและจิตใจ ซึ่ง Borderless Art Museum NO-MA ได้ริเริ่มศึกษางานศิลปะประเภทนี้ในประเทศญี่ปุ่นก่อน และเข้ามาศึกษางานในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 2015 และในปีนี้เอง ที่เราจะจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะ Art Brut ของศิลปินชาวญี่ปุ่นและชาวไทย เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะทำให้งานศิลปะ Art Brut เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะแต่ถูกมองข้าม ให้ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่อสาธารณชน รวมไปถึงเพื่อพัฒนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แนบแน่นขึ้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 8 มีนาคม จะมีการจัดสัมมนาที่หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม เวลา 14.00 น. โดยผู้บรรยายจากทั้งสองประเทศ ในหัวข้อที่ว่า “Art Brut แรงกระตุ้นที่ถูกปิดบัง ได้เวลาเปิดเผย” “ศิลปะ Art Brut มีศักยภาพอย่างไร ทำไมจึงดึงดูดความสนใจของหน่วยงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในประเทศญี่ปุ่นได้” “การวิเคราะห์งานศิลปะ Art Brut เชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย”

ศิลปิน ศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น
Hidenori Motooka, Kenichi Yamazaki, Kiyoshi Toya, Marie Suzuki, Masao Obata, Shinichi Sawada

ศิลปินจากประเทศไทย
พศิน สิงห์เสน่ห์ และ พิชญา เลิศทรัพย์เจริญ

ลักษณะงาน
Art Brut ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง
วันที่ 3-26 มีนาคม 2560 (เปิดบริการวันที่ 18-19, 26 มีนาคม เป็นกรณีพิเศษ)

พิธีเปิดนิทรรศการ
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.

ห้องนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม 02-623-2396
Self+Art Borderless Art Museum 062-995-1535

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Art Brut in Thailand and Japan" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service