นิทรรศการศิลปะเด็ก "ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 6" (6th Color my Heart With Peace)

Event Details

นิทรรศการศิลปะเด็ก "ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 6" (6th Color my Heart With Peace)

Time: November 26, 2010 from 6pm to 7pm
Location: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th/exhibit…
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 26, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ผู้จัด : สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก
(ประเทศไทย)

ในทุกวันที่ 20 พฤศจิกายนของแต่ละปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวัน Universal Children Day สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) (Women's Federation for World Peace-Thailand) มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการประกวดภาพวาดสำหรับเด็ก อายุ 4-6 ปี และ 7-10 ปี ทั่วประเทศในโครงการ "ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 6 " (6th Color My Heart with Peace)" เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงความสามารถในด้านศิลปะ รักงานศิลปะมีจิตสำนึกที่ดีต่อครอบครัว และมีวิสัยทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับสันติภาพ รวมทั้งได้แสดงออกเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะเด็ก "ใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 6" (6th Color my Heart With Peace) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service