นิทรรศการ “ศิลปฎิปทา”

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปฎิปทา”

Time: July 6, 2011 to July 28, 2011
Location: The National Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.national-gallery.g…
Phone: 084 023 3193
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 18, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“ศิลปฎิปทา” เกิดจากความมุ่งมั่นศรัทธาเป็นทางเดินที่มีความแน่วแน่ตั้งใจและเด็ดเดี่ยวของศิลปิน 9 ท่าน เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เกิดคุณค่า และส่งผลให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์โดยมีข้อวัตรปฏิบัติกระทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อต้องการแสดงถึงพลังศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาโดยน้อมนำคำสอน การประพฤติปฏิบัติ และแรงบันดาลใจต่างๆ จากพุทธปรัชญา แปลค่าตีความในเชิงสร้างสรรค์ กระบวนความคิด รูปแบบ เทคนิคเฉพาะของแต่ละท่าน เป็นผลงานศิลปะ

ระยะเวลา 6-28 กรกฎาคม 2554
เปิดนิทรรศการ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.30
สถานที่จัดนิทรรศการ : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :084 023 3193, chan.ribhing@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปฎิปทา” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service