นิทรรศการภาพถ่าย โครงการสวัสดีเมืองไทย ครั้งที่ 6 “เล่าเรื่องเมืองสุนทรภู่”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย โครงการสวัสดีเมืองไทย ครั้งที่ 6 “เล่าเรื่องเมืองสุนทรภู่”

Time: January 4, 2011 to January 9, 2011
Location: อุทยานร้านอาหารตำนานป่า
City/Town: ระยอง
Website or Map: http://forum.camerartmagazine…
Event Type: photography, exhibition
Latest Activity: Jan 5, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


กำหนดการเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย
โครงการสวัสดีเมืองไทย ครั้งที่ 6 “เล่าเรื่องเมืองสุนทรภู่”
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ อุทยานร้านอาหารตำนานป่า อ.เมืองระยอง
-------------------------------------------------------เวลา 18.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน สวัสดีเมืองไทย ครั้งที่ 6 “เล่าเรื่องเมืองสุนทรภู่” ณ อุทยานร้านอาหารตำนานป่า
เวลา 18.35 น. คุณชูชาติ อ่อนเจริญ ท่านผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดระยอง –จันทบุรี กล่าว
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้มีเกรียติ
เวลา 18.40 น. คุณนพดล อาชาสันติสุข บรรณาธิการ คาเมราร์ต แมกกาซีน นิตยสารเพื่อการถ่ายภาพและ
ท่องเที่ยว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ สวัสดีเมืองไทย ครั้งที่ 6 “เล่าเรื่องเมืองสุนทรภู่”
เวลา 18.45 น. คุณธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
นิทรรศการภาพถ่ายโครงการ สวัสดีเมืองไทย ครั้งที่ 6 “เล่าเรื่องเมืองสุนทรภู่”
เวลา 18.55 น. คุณนพดล อาชาสันติสุข มอบ File ทั้งหมดที่เข้าไปบันทึกจังหวัดระยองให้กับ
- คุณธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
- คุณชูชาติ อ่อนเจริญ ท่านผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดระยอง –จันทบุรี
- คุณชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร ท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ถ่ายภาพหมู่พร้อมกัน

เวลา 19.00 น. พิธีกรกล่าวเชิญ
- คุณธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
- คุณชูชาติ อ่อนเจริญ ท่านผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดระยอง –จันทบุรี
- คุณชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร ท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
เปิดงานนิทรรศการ และถ่ายภาพหมู่
คุณ นพดล อาชาสันติสุข พาประธาน และคณะชมภาพ ชมภาพนิทรรศการ สวัสดีเมืองไทย ครั้งที่ 6 “เล่าเรื่องเมืองสุนทรภู่” จบพิธีเปิดนิทรรศการ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย โครงการสวัสดีเมืองไทย ครั้งที่ 6 “เล่าเรื่องเมืองสุนทรภู่” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service