นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 "By My Hands" (Thesis Exhibition 2011)

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 "By My Hands" (Thesis Exhibition 2011)

Time: April 28, 2011 at 10am to May 8, 2011 at 8pm
Location: Crystal Design Center (CDC), Building D, 1 Flr.
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, thesis, exhibition
Latest Activity: Apr 25, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


By My Hands Art Thesis Exhibition 2011


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 "By My Hands"
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดแสดงวันที่ 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม เวลา 10:00 - 20:00 น.
ณ Crystal Design Center (CDC), Building D ชั้น 1
พิธีเปิดวันที่ 28 เมษายน เวลา 13:00 น. 


By My Hands Art Thesis Exhibition 2011 
Visual Communication Design 
Faculty of Art and Design
Rangsit University 
On ~ 28 April - 8 May 10:00 am - 20:00 pm
At ~ Crystal Design Center (CDC), Building D, 1 Flr.
Grand Opening ~ 28 April at 13:00 pm

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 20 "By My Hands" (Thesis Exhibition 2011) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service