นิทรรศการ “ฮีต 12” (Heat 12)

Event Details

นิทรรศการ “ฮีต 12” (Heat 12)

Time: May 4, 2011 to May 30, 2011
Location: The National Gallery
Street: 4 Chao-fa Rd., Pranakorn
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.national-gallery.g…
Phone: 02 282 2639-40
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 3, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

แนวความคิด

นิทรรศการ “ ฮีต 12” เป็นการบอกเล่าถึงการทำงานของข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ตลอด 12 ปี อีกทั้งแนวความคิดในผลงาน แต่ละชุดยังอ้างอิงถึงเรื่องราววิถีชีวิตที่สุข สงบ อบอุ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ชาวไทยอีสานยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการ “ ฮีต 12” ได้นำเสนอเกี่ยวกับ จารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันในแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน ซึ่งจากการใช้ชีวิตและคลุกคลีกับชาวบ้านมาโดยตลอด ทำให้เล็งเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่กำลังจะเปลี่ยนไปด้วยยุคสมัย จึงต้องการสร้างผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ ชีวิตที่ผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ และจารีตประเพณีที่ดีงามตลอด 12 เดือน ของชาวไทยอีสานที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัด โดยใช้สื่อสัญลักษณ์และถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม สื่อผสม และสื่อวีดิโอ 

พิธีเปิด วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.30 น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาแสดงงาน 4 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

Urban Sanctuary Art Gallery, ลอสแองเจิลรีส, สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลาแสดงงาน 17 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ฮีต 12” (Heat 12) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service