"โคมไฟพลังแสงอาทิตย...เพื่อเมืองน่าอยู่" ที่สวนหลวงพระราม 8 โครงการสร้างสรรค์จาก Philips

ได้ชื่อว่ามนุษย์แล้ว แน่นอนว่าไม่ว่าใครก็ย่อมอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกันทั้งนั้น ทว่าจะรอให้หน่วยงานทางภาครัฐเป็นผู้จัดหามาให้นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะทันการณ์เสมอไป แล้วใครล่ะจะรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากไปกว่าประชาชนคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอีกเล่า?

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ ร่วมมีส่วนในการพัฒนาประเทศมากขึ้น บริษัท Philips จึงจัดโครงการประกวดโครงการสร้างสรรค์ในชื่อว่า 'เดอะพลัส' หรือ The '+' Project by Philips ขึ้น โดยมีหัวข้อหลักสามหัวข้อคือ การยกระดับเมืองให้น่าอยู่ (Livable Cities) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคอยู่อย่างมีคุณภาพ (Healthy Living) และการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้ดีขึ้น (Access to Health Care) โดยโครงการที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทก็จะได้รับการสนับสนุนทาง Philips ให้เกิดขึ้นจริงด้วยงบประมาณกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐฯ

หลังจากการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจากโครงการที่ส่งเข้ามากว่า 400 โปรเจ็กต์ ในที่สุด Philips ก็ได้ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยผู้ชนะเลิศในหัวข้อเมืองน่าอยู่ได้แก่คุณอภิชาติ แผ่ประเสริฐ กับโครงการ "แสงสว่างเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น" ซึ่งนำเอาโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ไปติดตั้งไว้ในพื้นที่สาธารณะ ส่วนหัวข้ออยู่อย่างมีคุณภาพนั้น ผู้ชนะเลิศคือคุณศศกรณ์ เลียวสงวนกับโครงการ "Healthy Living Application" หรือแอ็พพลิเคชั่นแจ้งเตือนให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง และหัวข้อสุดท้ายซึ่งก็คือเส้นทางสุขภาพดีนั้น ผู้ชนะคือคุณกันย์ กังวานสายชล กับโครงการ "ศูนย์บริการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์พื้นฐานทางสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นฟรีต่อผู้สูงอายุ" ที่นำเสนอบริการให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันและรักษาโรคแบบพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

และก็ตามสัญญาที่จะสานต่อให้โครงการชนะเลิศแต่ละโครงการเป็นจริงขึ้นมาได้ เมื่อไม่นานมานี้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ Philips สร้างขึ้นตามแนวคิดของคุณอภิชาติ แผ่ประเสริฐ ผู้ชนะโครงการประเภทแรกก็ได้ถูกติดตั้งเรียบร้อยที่สวนหลวงพระราม 8 โดยหลอดแอลอีดีที่ใช้นั้นใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 14 วัตตส์ แต่ทำงานได้นานถึง 50,000 ชั่วโมง (หรือ 10 ปี) ส่วนแผงโซลาเซลล์ที่ใช้รับแสงอาทิตย์นั้นก็ทำจากวัสดุคุณภาพสูงจนมีอายุถึง 25 ปี ส่วนโครงการชนะเลิศในอีก 2 ประเภทนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท้ายสุดคงต้องขอบคุณโครงการเดอะพลัสที่ทำให้รู้ว่าคนไอเดียดีๆ มีอยู่มากมาย จะขาดก็แค่คนสนับสนุนเท่านั้น  และเมื่อได้ภาคเอกชนมาช่วยสนับสนุนไอเดียสร้างสรรค์แบบนี้ ประเทศเราก็คงไม่พ้นแต่จะพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้น 

Views: 441

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service