เป็นการทำ Graphic ให้กับร้านอาหารชื่อข้าวหอม
โดยวางตั้งแต่ logo สีที่ใช้ Website เมนู นามบัตร

เป็นร้านอาหารอารมอุ่นๆ ครอบครัวทานข้าวด้วยกัน
เลือกใช้โทนสีเขียวและทองอิงกับการตกแต่งของร้าน

Views: 69

Albums: RP Port
Location: BKK

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service