ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
  • Male
  • Bangkok ,ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ portfolios.net
  • Thailand
Share on Facebook Share on Facebook MySpace
 

ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ประวัติ.||Official Profile and Portfolios.

Profile Information

First & Last Name :
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ประวัติอย่างเป็นทางการ || ศาสตราจารย์กิตติคุณระดับ 11, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. ผลงาน และรางวัล
Company / Organization :
Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh ||Executive Profile and Patent.*http://about.me/verawat *http://fb.com/tommyveka , https://fb.com/verawatk , https://fb.com/profdrvk.t
I am an Artist/Talent : (ระบุตามจริง/มีผลงานแสดง)
Art Director, Creative Director, Photographer, TV/Film Director, TV/Film Producer, Writer, Performance
I am a Photographer and Specialize in : (ระบุตามจริง/มีผลงานแสดง)
Advertising, Animals, Biomedical/Scientific, Black and White, Children, Events/Conferences, Executive Portraits, Film/Video/TV, Fine Art, Illustration, Lifestyle, Panoramic, People, Performing Arts, Products, Still Life, Stock, Travel, Wildlife
I am in Music Network : (ระบุตามจริง/มีผลงานแสดง)
Bass, Conductor, DJ, Drums, Saxophone, Synthesizer, Trombone, Trumpet, Vocal, Arranger, Creative Director, Editor, Lyricist, Mixing, Producer, Song Writer
Professional Info :
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ประวัติ
https://about.me/tommyveka
https://about.me/verawat
https://facebook.com/tommyveka
https://facebook.com/profdrvk.t

**ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ นักเขียนชื่อดัง และนักวิจัยแห่งชาติ.
ศ.กิตติคุณ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
Emeritus Professor Dr.Verawat Kanoknukroh,in Metaphysics.@CRI.

*ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ได้รับพระราชทานกิตติบัตร แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระดับ 11 เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2554. ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ,ม.ป.ช.และ มหาวชิรมงกุฎ,ม.ว.ม. ในปีเดียวกัน.
https://about.me/verawat
https://about.me/verawatkanok
https://about.me/tommyveka

นอกจากนี้แล้วยังเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราภิชาน
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เยี่ยม or Visiting Professor และศาสตรเมธาจารย์

http://tdri.or.th
http://www.cri.or.th
https://about.me/tommyveka

*เป็นคนกรุงเทพ ราศีพิจิก เกิดเมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ.2509. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน . เป็นบุตรนายพิศาลและนางวันเพ็ญ กนกนุเคราะห์.
https://facebook.com/profdrvk.t

*การศึกษา
มัธยมศึกษา *จบจากโรงเรียนศรีวิกรม์
อุดมศึกษา
* ปริญญาตรี วท.บ. ,ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับสอง
*ปริญญาโท วท.ม. ,จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ปริญญาเอก Ph.D.,Metaphysics มหาวิทยาลัยโมนาช ,ออสเตรเลีย.และ มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ,นิวซีแลนด์ ตามลำดับ.

*หลังปริญญาเอก Post Doctorate , National University of Singapore สาขานาโนเทคโนโลยี และ Cognitive Neuroscience.

*วีรวัฒน์ เริ่มงานเขียนแรกที่สตรีสาร เมื่อเรียนชั้นประถมปีที่ 6 รร.ศรีวิกรม์ คอลัมน์เด็ก แต่งเรื่องจากภาพ

*เรื่องสั้นเรื่องแรก สวนทาง ในสตรีสาร
*หนังสือเล่มแรก บันทึกที่เล็ดลอดจากรั้วสีม่วง
*หนังสือที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดคือ ซากดอกไม้ ยอดพิมพ์เกินสองแสนเล่ม

*วีรวัฒน์ มีบทความ สารคดี นิยาย บทโทรทัศน์ และเรื่องสั้น มากกว่า 4144 ชิ้นงาน มีหนังสือรวมเล่มแล้ว 246 เล่ม งานวิจัย 133 เรื่อง ทั้งในรูปแบบฉบับสมบูรณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และสัมมนาระดับนานาชาติ

*งานจดสิทธิบัตร ที่สวีเดน สิงคโปร์ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และไทย รวม 24รายการ
https://about.me/hedumkumsai
ISI = 1.00
Impact factor > 96%
Refer to > 4.2 times per 1 item.

*Title signature of Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh
1.Remain of Flower.1990.
2.Purple Loop.1992.
3.Bareback in Bangkok.1993.
4.Forever Young. 1995.
5.Dark Side of Anne Frank.1998.
6.Jack the Ripper.2000.
7.the Murder in Green Tree.2003.
8.My Spotlight on Lulu.2005.
9.Cloud.2009.
10.Facebook in the Other.2011.
11.the Stranger City in the Stranger Star.2013.

***Goodreads,award the 2nd Prize for Juvenile Literature.
12.Thai Versatile and the Oranginie. 2015.

*งานวิจัยและสิทธิบัตรที่สำคัญ
*Patents and Rights of Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh
1.Who gain who loses under the Thai DRG payment on 2015??Econ.line.jour1:19-48.,Sweden.code15-78-8900-7-1.
2.Patent Right no. 089121.,Sweden.Easily Method by use Genotype Sal -1033 for entraped the Murder.,the Forensic Science.3:23-59.Neo Discovery.,**Published in Cent.Med.,July.2015.
3.Patent Right no.091226.the New Genotype of Salmonella sp.used for Water Indication Status and Kid Sets.,Sweden.:;and NORDIC Patents.
4.Patent Right no.088141.Singapore.the New Species of Cunninghammella which use for improve White wine taste.2014.
5.Patent Right no.091336.,Sweden.New Type of Drug Use for Decreae the Zise of Liver Cancer.
6.Patent Right no.043118-45.Application of Monoclonal Antibodies to Antigens B for the detection of Dengi Virus in the Mosq.type CH008.,2016-2017.WHO Patent Right serial number.,031779.
สามารถอ้างอิงผลงานวิจัยใหม่ได้ที่👇👇👇
https://verawat.wordpress.com
https://linkedin.com/in/verawatkanok

**Synonymous name,นามปากกา.

*Tommy Veka
*Peter Lambert
*แรเงา. ภควัต. ภูผา .กนกวัฒน์ รวีธาร.พุทธิมาศ. มณีมุกดา .เฉียดเฉิดโฉม.ครองแครง.ทองล่องชาด.กิโมโน. หลานอากิระ คุโรซาวะ
ทอมมรดกไทย TomMdt.

*ชื่ออื่นในภาษาญี่ปุ่นคือ Prof.Dr.Tetsuhiro Kaminishi JR. For Nobel prize candidate.
👇👇👇👇
https://facebook.com/profdrvk.t
https://about.me/verawat
🔵ติดตามผลงานและรายงานผลวิจัยใหม่ล่าสุดได้ในแอพLinkedin

👇👇👇👇👇👇
https://www.linkedin.com/in/verawatkanok
About Me :
Professor Emeritus Verawat Kanoknukroh in Metaphysics.
ศ.กิตติคุณ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.||ศาสตราจารย์ระดับ 11.
..
*วารสาร The Nature•Jan.,2018 ได้กำหนดความเป็นมืออาชีพของศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ไว้อย่างเป็นทางการ คือ Author, Researcher,TV script writer, Screenplay,Producer, Emeritus Professor🔵้

https://verawatkanok.jimdofree.com

***this is the privilege official site*** https://tomveka.wixsite.com/profdrvka
***Please clicks the above link and read the details


***ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ รางวัล
http://about.me/tomveka
http://about.me/tommdt
http://about.me/tombio
http://about.me/thaiamulet
http://about.me/monphrakarn

**Facebook ของ ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
https://facebook.com/profdrvk.t
https://fb.com/tommyveka
https://fb.com/tommyveka2011

***ตำราของ#ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
https://about.me/tommdt007**ทุนที่เคยได้รับ
-ทุนพสวท..,ทุนเล่าเรียนหลวง,ทุนศ.ดร.แถบ นีละนิธิ.,ทุนคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์.,ทุน JICA.,ทุนโคลัมโบ.,ทุน NUS.,ทุน NZAS.,ทุนกาญจนาภิเษก.,ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์.และ ทุนอานันทมหิดล.***ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 14 รายการ จากมหาวิทยาลัย ภายในและภายนอกประเทศ
https://about.me/tommyveka

***ได้รับรางวัลจากการเขียนหนังสือและงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 49 รางวัล ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ
https://facebook.com/tommyveka
https://facebook.com/tommyveka2011
https://xing.com
https://fortune.com

***Twitter ของ ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ @verawatkanok
https://twitter.com/verawatkanok


***การทำงาน บทบาทหน้าที่ และ งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน🔵
.
👇👇👇
-ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระดับ11
-นักเขียน
-นักแปล
-นักเขียนบทโทรทัศน์และวิทยุ
-ผู้พิพากษาสมทบ คดีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
-อนุญาโตตุลาการ การฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์
-นักวิจัยแห่งชาติ
-นักวิทยาศาสตร์
-นักจัดรายการวิทยุ
-เมธีวิจัยอาวุโส
-ราชบัณฑิต สาขา อภิปรัชญา
-ศาสตราภิชาน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
http://www.cri.or.th
🔵
รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส Super CEO บริษัท ออราเคิล ประเทศไทย จำกัด
🔵
ผู้อำนวยการ และ CEO บริษัท ทอมมรดกไทย จำกัด****ความชำนาญพิเศษระดับผู้เชี่ยวชาญ*
-พิษวิทยา
-พันธุวิศวกรรมศาสตร์ และอนุพันธ์ของนาโนเทคโนโลยี
-โรคติดต่ออุบัติใหม่
-โรคติดต่ออุบัติซ้ำ
-Cognitive Neuroscience
🔵
-เพลงแจ๊ส
-วรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนรางวัลโนเบล
-นิยายวิทยาศาสตร์
-วรรณกรรมเด็ก
-ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์
🔵
-ความชำนาญในการทำและเขียนรายงานการวิจัยระดับดีเยี่ยม
🔵
-กฎหมายหมวดเยาวชน และผู้เยาว์
-พระราชบัญญัติ อันเกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Reference
http://about.me/profdrvk
https://verawatkanok.deviantart.com
http://about.me/tommyveka18

****สมญานามจากนิตยสาร ออบิท
The Prince of Scifi,Thailand.
*****รางวัลสำคัญ
***นักเขียนดีเด่น สำนักงานประสานงานเยาวชนแห่งชาติ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
**นักเขียนตัวอย่างร่วมสมัย พ.ศ.2559 กระทรวงวัฒนธรรม

https://xing.com
https://about.me/tommdt007
https://about.me/tommyveka
https://about.me/verawat

***Health Hubs for Public,please clicks below links
https://nudyim.jimdofree.com

Reference
ฐานข้อมูลกระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงยุติธรรม cia fbi.th, สภาวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
คลังสิทธิบัตรไทย dip.xing.fortune and Orbit e Magazine.
http://facebook.com/tommyveka
http://facebook.com/tommyveka2011
http://twitter.com/verawatkanok
http://verawatkanok.exteen.com
http://verawatkanoknukroh.exteen.com
http://profdrvk.jimdo.com
http://profdrvk.wordpress.com
http://about.me/tommyveka18
http://about.me/profdrvk.patent
https://myslink.app/tommdt
https://facebook.com/virgin99999
https://verawatkanok.jimdofree.com
https://facebook.com/virgin99999


**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 18
มีนาคม พ.ศ.2567
**โดย Producer Guidance of America aka. p.g.a. and International public figure database and Nobel Laureate Candidate Association and Thai famous author and artist associate.
All Rights Reserved.from 2018 to Present.

Create by the Nobel prize candidate associate and Academy Awards of America.
***สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

**ผู้ละเมิดต้องโทษทางแพ่งและอาญา.เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร.

***This is the official profile,awards,patents,petty patents,right,copyright and copyleft of Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh,Professor Emeritus in Metaphysics,Thai famous author.
.
All Rights Reserved.from 2018 to Present.

For Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh.PhD,p.g.a., Emeritus Professor🖊️📒🔵•
...
#ศ_ดร_วีรวัฒน์_กนกนุเคราะห์_ประวัติ_อย่างเป็นทางการ
#ทอมมรดกไทย
#นักเขียนชื่อดัง
#นักเขียนชาวไทย
Website :
http://facebook.com/verawatk

ประวัติอย่างเป็นทางการของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ PhD.,p.g.a. || The Official Story of Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh

Please press here for go to the full details of Prof Dr Verawat Kanoknukroh

....

ประวัติอย่างเป็นทางการ ของ #ศ_ดร_วีรวัฒน์_กนกนุเคราะห์

..

ศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ราชบัณฑิต หรือ Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh หรือ Tommy Veka หรือ Prof Dr Tetsuhiro Nakamishi. เป็นนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และนักชีวเคมีระดับโมเลกุลชาวไทย ผู้คิดค้นหนังสือซากดอกไม้ ด้ายสีม่วงและห่วงจำแลง รวมทั้งผลงานอื่น ในปี ค.ศ.2023 หรือ พ.ศ. 2566 ลิขสิทธิ์ หนังสือ วรรณกรรม รวม 296 รายการ สิทธิบัตร 24 รายการ. รางวัลเชิดชูเกียรติ จากงานเขียนและงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 49 รายการ.

Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh is a scifi writer of Thailand who has 296 published books patents and petty patents 24 lists and received awards more than 49 awards which including Professor Fellowship in Creative Writing and Honorary Doctorate of Humane Letters.

วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ เป็นบุตรของนายพิศาลและนางวันเพ็ญ กนกนุเคราะห์ 

วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พศ.2509 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สีลม กรุงเทพ เป็นชาวราศีพิจิก ลัคนาตุลย์ ธาตุน้ำ ปีมะเมีย 

จบเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนศรีวิกรม์ ด้วยทุนคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ 

จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา เอกจุลชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท เกียรตินิยมดีมาก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนเล่าเรียนหลวง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และทุนศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 

เป็นนักเขียนอาชีพ ที่ได้รับการกำหนดอาชึพอย่างเป็นทางการ ว่าเป็น นักเขียน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้พิพากษาสมทบ และ ศิลปินสาขาวรรณกรรมจากนิตยสาร Orbit ,July 2006

.

สำเร็จปริญญาเอก Metaphysics จากมหาวิทยาลัยโมนาช 

*มีผลงานหนังสือรวมเล่มจนถึงปัจจุบัน พศ.2566 หรือ คศ.2023 แล้วทั้งหมด จำนวน 296 เล่ม มีความสามารถในการเขียนหนังสือได้หลายแนว ทั้งนิยาย นิยายวิทยาศาสตร์ เรื่องสั้น บทความ สารคดี บทโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ รวมทั้งยังเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์อีกด้วย

.

ได้รับรางวัลจากภายในและนอกประเทศมาแล้วรวม 49 รางวัล จากวรรณกรรม 296 เล่มและ สิทธิบัตร 24 รายการ

วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ได้รับรางวัล เป็น นักเขียนดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ เมื่อปี พุทธศักราช 2543

วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Professor Fellowship สาขา Creative Writing เมื่อ 20 มีนาคม พศ.2555 (Professor Fellowship in Creative Writing on 2012)

วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ได้รับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humane Letters มหาวิทยาลัยคาลามัส เมื่อปี พ.ศ.2555 ( Honorary Doctorate of Humane Letters 2012 )

Specialties: ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ เป็นนักเขียนอาชีพ เต็มเวลา ผู้ได้รับสมญาจากนิตยสาร Orbit ,July 2006ว่าเป็น the Prince of Scifi of Thailand.

..

....

#ประวัติอย่างเป็นทางการ #ศ_ดร_วีรวัฒน์_กนกนุเคราะห์ #นักเขียนชาวไทย

ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์'s Artworks/Photos

Comment Wall

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

  • No comments yet!
 
 
 

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service