นิทรรศการ "Youดี Meสุข"

Event Details

นิทรรศการ "Youดี Meสุข"

Time: May 6, 2013 to June 6, 2013
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/bang…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Jun 4, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

‘Youดี Meสุข’

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม

โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2556

พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ชั้น 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์)


หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพภูมิใจนำเสนอ ‘Youดี Meสุข’ นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดให้เกิดความรู้ใหม่ นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบด้วยภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ และภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์


‘Youดี Meสุข’ นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน นำเสนอเนื้อหา 3 ประเด็น ได้แก่ ถักสาน ความเป็นไปได้ใหม่ สร้างแรงบันดาลใจใหม่จากกลุ่มแม่บ้านทำพรมเช็ดเท้าคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สัญลักษณ์ การสืบทอดทางวัฒนธรรม ว่าด้วยคุณค่าทางสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญของหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และบันทึกจากชุมชน สะท้อนมุมมองของนักสร้างสรรค์ที่เข้าไปหาแรงบันดาลใจจากส่งที่พบเจอในชุมชนต่างๆ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์

‘You Dee Me Suk’


The Community Based Project Exhibition

By Instructors and Students of School of Fine and Applied Arts, Bangkok University

May 6 – June 6, 2013

Opening Reception on May 6, 2013 at 14.00 – 16.00 hrs.

At Bangkok University Gallery, Rangsit Campus (2nd floor, Surat Osathanugrah Library)

Bangkok University Gallery proudly presents ‘You Dee Me Suk’ which is a 3 years – ongoing community based project to promote the exchange of knowledge and bring new ones. This exhibition presents the creative artworks by instructors and students of School of Fine and Applied Arts, Bangkok University which consists of the Fashion and Textile Design Department, Product Design Department, Visual Arts Department and Communication Design Department.

‘You Dee Me Suk’ The Community Based Project Exhibition narrates 3 issues; Knit to the possibility creates the inspiration by the fabric mat craftsmanship from Klong 4, Klong Luang district, Pathum Thani province. Symbol of Cultural heritage presents ethnic ‘Mon’ symbol of Sala Daeng Nua, Chiang Rak Noi, Sam Khok district, Pathum Thani province. And the Journal from the Neighborhoods reflects possibilities of creative thoughts through the exploration where the communities have been experienced.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Youดี Meสุข" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service