นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ ยอดเยี่ยม ปี 2556"

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ ยอดเยี่ยม ปี 2556"

Time: May 7, 2013 to June 28, 2013
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Apr 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” ยอดเยี่ยม ปี 2556

7 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2556


หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” ยอดเยี่ยม ปี 2556 ขึ้น

เพื่อนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ที่ยอดเยี่ยมของนิสิต

นักศึกษาในภาควิชาจิตรกรรมทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

จากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5

ที่ได้รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์มาจัดแสดงร่วมกัน มีผลงานจำนวนทั้งสิ้น 110 ชิ้น

จากมหาวิทยาลัย 31 แห่ง พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม

2556 เวลา 10.30 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


ปัจจุบันสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ขอ

งนิสิตนักศึกษาของตน ในสถานที่ตั้งของสถาบันนั้นๆเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งโอกาสที่คนภายนอกจะได้รับรู้รับชมมีค่อนข้างจำกัด ทั้ง ๆ

ที่เป็นงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ

ควรแก่การเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่เหล่า

นั้น หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่มาอย่าง

จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่เปิดการเรียนการสอน

ในด้านศิลปะ คัดเลือกผลงาน

ศิลปนิพนธ์ที่ยอดเยี่ยมของแต่ละสถาบัน มาจัดแสดงร่วมกัน

โดยเป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี สถาบันละ 3 คน คนละ 1 ผลงาน ซึ่งมีทั้งงานจิตรกรรม

ประติมากรรม และ

โดยหวังว่านิทรรศการครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามีโอกาสแสดงความรู้ควางานจัดวาง

ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่มีคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชน

นับเป็นการเปิดประตูศิลปะจากภายในรั้วมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางออกไปสู่ผู้สนใจทุกระดับยิ่งขึ้น


ผลงานศิลปนิพนธ์ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้

เป็นงานจิตรกรรมของนิสิตนักศึกษาจำนวน 110 คน จาก 31 มหาวิทยาลัย

ประกอบด้วยผลงานระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายจำนวน 102 ภาพ

และระดับปริญญาโทจำนวน 8 ภาพ รวมผลงานทั้งสิ้น 110 ภาพ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 28 มิถุนายน 2556

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ถนนราชดำเนินกลาง เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 19.00 น.


สอบถามข้อมูลติดต่อ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โทร.02-281-5360-1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ ยอดเยี่ยม ปี 2556" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service